Корисничке алатке

Алатке сајта


предсједник_републике_српске

Предсједник Републике Српске

Предсједник Републике Српске, представља Републику Српску и изражава њено државно јединство.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Историја

Према Уставу Српске Републике Босне и Херцеговине (1992) улогу шефа државе је имао предсједник Републике. Међутим, Уставним законом за провођење Устава Српске Републике Босне и Херцеговине је прописано да до избора предсједника Републике његову функцију обављају чланови Предсједништва Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине српске националности изабрани на изборима 18. новембра 1990. Усвајањем Закона о измјени и допуни Уставног закона за провођење Устава Српске Републике Босне и Херцеговине, 12. маја 1992, формирано је Предсједништво. Прописано је да до избора предсједника Републике његову функцију обавља Предсједништво од три члана које бира Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини. Предсједништво је престало постојати 17. децембра 1992. након што је предсједник Предсједништва Радован Караџић изабран за првог предсједника Републике Српске. Друга два члана Предсједништва, Биљана Плавшић и Никола Кољевић, постали су потпредсједници Републике.1)

Надлежност

Предсједник Републике Српске:

Предсједник Републике:

  • обавља послове из области безбједности и односа Републике са другим државама и међународним организацијама,
  • указом, на предлог Владе, поставља и опозива шефове представништава Републике Српске у иностранству и предлаже амбасадоре и друге међународне представнике Босне и Херцеговине из Републике Српске;
  • образује савјетодавна тијела и стручне службе за обављање послова из своје надлежности.

Служба

Служба предсједника Републике обавља савјетодавне, стручно-аналитичке, организационе, административне и техничке послове у припреми и спровођењу одлука и аката које доноси предсједник Републике. Службом руководи генерални секретар предсједника Републике. Генерални секретар је наредбодавац за коришћење средстава која се буџетом Републике Српске додјељују за рад предсједника Републике.

Послови и задаци из надлежности Службе предсједника Републике организују се кроз:

  • Кабинет предсједника Републике;
  • Одјељење за правне и опште послове;
  • Одјељење за материјално-финансијске послове;
  • Одјељење за технички надзор и одржавање објекта;
  • Јединицу за интерну ревизију.

У оквиру Кабинета предсједника Републике образује се Биро за уставни поредак који обавља административно-стручне послове за рад Савјета за заштиту уставног поретка Републике Српске. На челу Бироа је координатор.2)

Списак предсједника

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Одлука о проглашењу избора предсједника Републике Српске и
Одлука о проглашењу избора потпредсједника Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 19/92)
3)
Два мандата
предсједник_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/03 23:16