Српска енциклопедија је обновила свој сајт.
46% радова око преношења раније написаних чланака је завршено.

Српска енциклопедија

Српска енциклопедија (srpskaenciklopedija.org), општа електронска енциклопедија за српски народ и српске земље.

Општа — јер садржи свеукупно знање.
Национална — јер потпуније и нарочитије обрађује теме о Србима и њиховим земљама у прошлости и садашњости.

У изради Српске енциклопедије учествују регистровани уредници. Чланци се пишу само ћирилицом.1)2)
Сајт је изворно почео са радом на Видовдан 2012.

Одабрани чланак

јоаникије_нешковић.jpg

Владика Јанићије Нешковић је српска народна пјесма. Први пут ју је записао Вук Караџић. Пјесма је о познатом шабачком и жичком владици Јанићију Нешковићу.

Текст пјесме

0001 Пребијела кликовала вила

0002 Савр Мучња, зелене стијене,

0003 О Лучину дану јесењоме,

0004 У Староме Влау јуначкоме.

0005 Кликујући ’вако бесједила:

Читај даље овдје.

Редакција

Редакцију Српске енциклопедије чине сви уредници.

Уредници имају технички статус user и/или editor.

Уређивачки одбор

Уређивачки одбор Српске енциклопедије чине, по правилу, уредници са техничким статусом editor.

Чланове Уређивачког одбора бира сам Уређивачки одбор.3)

1)
Наш сајт (srpskaenciklopedija.org) никако не треба доводити у везу са Српском енциклопедијом у издању Матице српске и САНУ.
2)
Српска енциклопедија не гарантује тачност информација. Садржај користите на властиту одговорност.
3)
Уређивачки одбор ће бити накнадно конституисан од активних уредника.
Пријави се