Корисничке алатке

Алатке сајта


савјет_за_заштиту_уставног_поретка_републике_српске

Савјет за заштиту уставног поретка Републике Српске

Савјет за заштиту уставног поретка Републике Српске, стручно савјетодавно тијело предсједника Републике Српске.

Састав

Савјет за заштиту уставног поретка има пет чланова. Чланове Савјета именује предсједник Републике Српске.

Предсједавајући Савјета је проф. др Синиша Каран, а чланови Савјета су: мр Средоје Новић, доц. др Предраг Ћеранић, мр Срђан Рајчевић и проф. др Драга Мастиловић.1)

Дјелокруг

У оквиру смјерница предсједника Републике Српске, Савјет за заштиту уставног поретка прати и разматра стање у области остваривања и заштите уставне позиције и надлежности Републике Српске и њених институција.

Савјет за заштиту уставног поретка даје мишљења и предлоге предсједнику Републике Српске ради заштите уставног поретка, а нарочито:

  • предлаже мјере за усклађивање и усмјеравање активности система заштите уставног поретка;
  • организује и врши истраживања и анализе, те припрема документа о угрожености уставног поретка;
  • препознаје пријетње по уставни поредак и пружа предсједнику Републике стручне савјете у погледу отклањања тих пријетњи;
  • пружа предсједнику Републике стручне савјете значајне за спровођење јавних политика у Републици Српској;
  • пружа савјетодавну и стручну помоћ другим институцијама и представницима Републике Српске у погледу послова заштите уставног поретка;
  • обавља и друге послове од интереса за заштиту уставног поретка.

Институције Републике Српске и друга правна лица на захтјев Савјета за заштиту уставног поретка достављају податке и обавјештења потребна за остваривање уставне функције предсједника Републике Српске и других органа Републике. У остваривању своје улоге Савјет за заштиту уставног поретка сарађује са институцијама и представницима Републике.2)

Биро за уставни поредак

Биро за уставни поредак је саставни дио Службе предсједника Републике Српске и обавља административно-стручне послове за рад Савјета за заштиту уставног поретка.

Радом Бироа за уставни поредак руководи координатор који за свој рад одговара предсједнику Републике.

Сродни чланци

2)
Одлука о образовању Савјета за заштиту уставног поретка Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 113/13)
савјет_за_заштиту_уставног_поретка_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 18:44