Корисничке алатке

Алатке сајта


закон_о_измјени_и_допуни_уставног_закона_за_провођење_устава_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992

Закон о измјени и допуни Уставног закона за провођење Устава Српске Републике Босне и Херцеговине (1992)


ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ
УСТАВНОГ ЗАКОНА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ УСТАВА СРПСКЕ РЕПУБЛИКЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Члан 1.

У Уставном закону за провођење Устава Српске Републике Босне и Херцеговине /„Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини“, број: 3/92/ став 2. члана 5. мијења се и гласи:

„До избора предсједника Републике, функцију предсједника обављаће Предсједништво од три члана које бира Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини”.

Иза става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе:

„Предсједништво бира предсједника из реда својих чланова.

Предсједништво доноси Пословник о раду Предсједништва”.

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу када га прогласи Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини.


Број: 02-230/92.
12. маја 1992. године
Бања Лука


Предсједник Скупштине
српског народа
Босне и Херцеговине
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 6/92

Zakon o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provodjenje Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine (1992)

закон_о_измјени_и_допуни_уставног_закона_за_провођење_устава_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/11 14:33