Корисничке алатке

Алатке сајта


уставни_закон_за_провођење_устава_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992

Уставни закон за провођење Устава Српске Републике Босне и Херцеговине (1992)


УСТАВНИ ЗАКОН
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ УСТАВА СРПСКЕ РЕПУБЛИКЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Члан 1.

Устав Српске Републике Босне и Херцеговине примјењује се од дана када га прогласи Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, ако у погледу појединих његових одредаба није Уставом и овим законом друкчије одређено.

Члан 2.

Одредбе Устава које се односе на републичке органе и организације примјењују се од дана њиховог образовања.

Члан 3.

Народну скупштину чине посланици српске националности досадашње Скупштине СРБиХ, изабрани на вишестраначким изборима и посланици који ће бити изабрани на допунским изборима.

Допунски избори одржаће се до 31. децембра 1992. године.

Допунске изборе за народне посланике расписаће предсједник Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини.

До избора народних посланика на допунским изборима и конституисања Народне скупштине, права и дужности Народне скупштине вршиће Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини.

Члан 4.

Избор предсједника Републике одржаће се истовремено са изборима за народне посланике.

Прве изборе за предсједника Републике расписаће предсједник Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини.

Члан 5.

Првог предсједника Републике изабраће Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, на предлог најмање 20 народних посланика.

До избора предсједника Републике функцију предсједника обављаће чланови Предсједништва СРБиХ српске националности изабрани на изборима 18. новембра 1990. године.

Члан 6.

Избор предсједника, потпредсједника и чланова Владе извршиће се по одредбама Закона о Влади.

До избора и почетка рада Владе, права и дужности Владе вршиће Министарски савјет.

Члан 7.

Избор предсједника и судија Уставног суда Републике извршиће се у року од шест мјесеци од дана проглашења Устава.

Члан 8.

Избор предсједника и судија редовних судова и именовање јавних тужилаца и њихових замјеника извршиће се у року од три мјесеца од дана проглашења Устава.

Члан 9.

Скупштине области и скупштине општина усагласиће статуте области односно општина са Уставом у року од шест мјесеци од дана проглашења Устава.

Члан 10.

Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, у року од 30 дана од дана проглашења Устава, донијеће:

Закон о државној управи,
Закон о Влади Српске Републике БиХ,
Закон о министарствима,
Закон о одбрани,
Закон о унутрашњим пословима,
Закон о редовним судовима,
Закон о јавном тужилаштву,
Закон о јавном правобранилаштву,
Закон о јавним приходима и јавним расходима,
Закон о Народној банци Српске Републике БиХ,
Закон о Служби за платни промет и финансијску контролу,
Закон о јавном информисању,
Закон о застави, грбу и химни.

Члан 11.

У року од три мјесеца од дана проглашења Устава, Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини донијеће:

Закон о избору народних посланика,
Закон о избору предсједника Републике,
Закон о изборним јединицама за избор народних посланика.

Члан 12.

До доношења одговарајућих закона и других прописа Републике примјењиваће се закони и други прописи СРБиХ, који су у сагласности са Уставом Републике и који нису у супротности са законима и другим прописима које је донијела Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, односно Народна скупштина.

Члан 13.

Овај закон ступа на снагу када га прогласи Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини.


Предсједник
Скупштине српског
народа БиХ
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 3/92

Ustavni zakon za provodjenje Ustava Srpske Republike Bosne i Hercegovine (1992)

уставни_закон_за_провођење_устава_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/11 14:32