Корисничке алатке

Алатке сајта


народна_скупштина_републике_српске

Народна скупштина Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске (НСРС), народно представништво и носилац уставотворне и законодавне власти у Републици Српској.

Сједиште јој се налази у Бањој Луци.

Историја

Претходник Народне скупштине Републике Српске је била Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини конституисана на основу Одлуке о оснивању Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини од 24. октобра 1991. Сачињавали су је посланици Клуба Српске демократске странке и Клуба Српског покрета обнове у Скупштини Босне и Херцеговине као легитимни представници српског народа у Босни и Херцеговини. Њен предсједник је био мр Момчило Крајишник.

Избор

Народна скупштина Републике Српске има 83 народна посланика.

Изборним законима се утврђују изборне јединице и систем подјеле мандата којима се обезбјеђује да све општине буду на одговарајући начин заступљене у Народној скупштини. Народни посланици се бирају непосредно и тајним гласањем. Избор и престанак мандата народних посланика и образовање изборних јединица уређују се законом.

Народни посланици се бирају на четири године. Најмање четири члана једног конститутивног народа је заступљено у Народној скупштини. Народни посланици нису кривично или грађански одговорни за било који поступак извршен у оквиру њихових дужности.

На предлог најмање 30 народних посланика, Народна скупштина може, двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика, скратити свој мандат. Скраћивањем мандата Народне скупштине престаје и мандат Владе Републике Српске. За вријеме ратног стања и непосредне ратне опасности мандат Народне скупштине се продужава док то стање траје. Предсједник Републике Српске може, пошто саслуша мишљење предсједника Владе и предсједника Народне скупштине, одлучити да Народна скупштина буде распуштена.

Народна скупштина има предсједника и два до четири потпредсједника које бира на период од четири године.1)

Надлежност

Народна скупштина Републике Српске:2)

 • одлучује о промјени Устава;
 • доноси законе, друге прописе и опште акте;
 • доноси план развоја, просторни план, буџет и завршни рачун;
 • утврђује територијалну организацију Републике;
 • расписује републички референдум;
 • расписује републички јавни зајам и одлучује о задужењу Републике;
 • расписује изборе за народне посланике и за предсједника Републике;
 • бира, именује и разрјешава функционере, у складу са Уставом и законом;
 • врши контролу рада Владе и других органа који су јој одговорни, у складу са Уставом и законом;
 • даје амнестију;
 • обавља и друге послове у складу са Уставом и законом.

Народна скупштина:

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Чланови 71, 72, 73. и 79. Устава Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 и 48/11)
2)
Члан 70. Устава Републике Српске
народна_скупштина_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/01/18 18:01