Корисничке алатке

Алатке сајта


предсједник_владе_републике_српске

Предсједник Владе Републике Српске

Предсједник Владе Републике Српске, изабрано лице које стоји на челу Владе Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Избор

Предсједник Републике Српске предлаже Народној скупштини Републике Српске кандидата за предсједника Владе. Кандидат излаже Народној скупштини програм Владе и предлаже њен састав. Влада Републике Српске је изабрана ако је за њен избор гласала већина од укупног броја народних посланика.

Одлука о разрјешењу Владе сматра се усвојеном ако је за њу гласала већина од укупног броја народних посланика. Оставка или разрјешење предсједника Владе повлачи оставку Владе.

Дјелокруг

Предсједник Владе представља, води и усмјерава Владу Републике Српске, стара се о јединству дјеловања Владе, усклађује рад чланова Владе и републичких органа управе, стара се о извршењу аката Владе, сазива и води њене сједнице, потписује акте Владе, остварује сарадњу са републичким и другим органима и организацијама и обавља и друге послове утврђене Уставом Републике Српске и законом.

Предсједник Владе може осталим члановима Владе Републике Српске давати обавезна упутства и посебна задужења, у складу са програмом и политиком Владе.1)

Такође, предсједник Владе доноси акт о критријумима за утврђивање који се материјал и подаци сматрају повјерљивим односно тајним и утврђује начин руковања тим материјалима.

Списак предсједника

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Закон о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 118/08)
2)
Два мандата — пета и шеста Влада
3)
Два мандата — једанаеста и дванаеста Влада
4)
Два мандата — четрнаеста и петнаеста Влада
5)
Два мандата — шеснаеста и седамнаеста Влада
предсједник_владе_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/03 00:41