Корисничке алатке

Алатке сајта


уставни_суд_републике_српске

Уставни суд Републике Српске

Уставни суд Републике Српске (УСРС), обезбјеђује заштиту уставности и законитости у Републици Српској.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Састав

Уставни суд Републике Српске је конституисан на основу Устава Српске Републике Босне и Херцеговине од 28. фебруара 1992. године. Са радом је почео 1. јула 1994. Имао је седам судија које је бирала Народна скупштина Републике Српске на предлог предсједника Републике, на мандат од осам година без могућности поновног избора.

[…]

Надлежност

Уставни суд Републике Српске:

  • одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом;
  • одлучује о сагласности прописа и општих аката са законом;
  • рјешава сукоб надлежности између органа законодавне, извршне и судске власти;
  • рјешава сукоб надлежности између органа Републике, града и општине;
  • одлучује о сагласности програма, статута и других општих аката политичких организација са Уставом и законом.

Уставни суд:

  • прати појаве од интереса за остваривање уставности и законитости, обавјештава највише уставне органе Републике о стању и проблемима у тој области и даје им мишљења и предлоге за доношење закона и предузимање других мјера ради обезбјеђења уставности и законитости и заштите слобода и права грађана, организација и заједница;
  • може оцјењивати уставност закона и уставност и законитост прописа и општих аката који су престали да важе, ако од престанка важења до покретања поступка није протекло више од једне године;
  • одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката Народне скупштине са одредбама Устава о заштити виталних интереса конститутивних народа;
  • одлучује о питањима имунитета, која проистичу из закона којима се уређује имунитет у Републици Српској.

Одлуке Уставног суда су општеобавезне и извршне на територији Републике Српске. Извршење одлука Уставног суда обезбјеђује Влада Републике Српске.

Значајне личности

Значајне личности УСРС у садашњости:1)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Списак садржи личности о којима постоји биографски чланак.
уставни_суд_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/03/16 00:29