Корисничке алатке

Алатке сајта


уставни_суд_босне_и_херцеговине

Уставни суд Босне и Херцеговине

Уставни суд Босне и Херцеговине (УС БиХ), самосталан и независан орган који штити уставност и људска права и основне слободе у Босни и Херцеговини.

Сједиште му се налази у Сарајеву.

Састав

Уставни суд Босне и Херцеговине има девет судија. Њих четворо бира Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине, а двоје Народна скупштина Републике Српске. Преосталих троје судија бира предсједник Европског суда за људска права након консултација са Предсједништвом Босне и Херцеговине (они не могу бити држављани Босне и Херцеговине нити неке од сусједних земаља).

Судије Уставног суда врше службу до 70 година старости изузев ако не дају оставку или не буду с разлогом разријешени консензусом осталих судија. Након пет година од првобитног именовања судија прописано је да Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине може законом да предвиди другачији начин избора оних троје судија које бира предсједник Европског суда за људска права.1)

Надлежности

Уставни суд Босне и Херцеговине:2)

а) има искључиву надлежност да одлучује у споровима који по Уставу Босне и Херцеговине настају између ентитета, или између Босне и Херцеговине и једног или оба ентитета, или између институција Босне и Херцеговине, укључујући, али се не ограничавајући само на то:

- да ли је одлука неког ентитета да успостави специјални паралелни однос са неком од сусједних држава сагласна Уставу Босне и Херцеговине, укључујући и одредбе које се односе на суверенитет и територијални интегритет Босне и Херцеговине;
- да ли је неки члан устава или закона ентитета у сагласности са Уставом Босне и Херцеговине.

Спорове могу покретати само чланови Предсједништва, предсједавајући Савјета министара, предсједавајући или замјеник предсједавајућег било којег вијећа Парламентарне скупштине, једна четвртина чланова било којег вијећа Парламентарне скупштине или једна четвртина било којег законодавног вијећа неког ентитета.

b) има и апелациону надлежност над питањима по Уставу Босне и Херцеговине која проистичу из пресуде сваког суда у Босни и Херцеговини.

c) има надлежност у питањима која му упути било који суд у Босни и Херцеговини, а односи се на то да ли је закон на чијој ваљаности почива његова одлука, сагласан са Уставом Босне и Херцеговине, Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама и њеним протоколима, или са законима Босне и Херцеговине; или у погледу постојања или дјелокруга неког општег правила међународног јавног права које је од значаја за одлуку тог суда.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан VI став 1. Устава Босне и Херцеговине
2)
Члан VI став 3. Устава Босне и Херцеговине
уставни_суд_босне_и_херцеговине.txt · Последњи пут мењано: 2022/02/04 16:38