Корисничке алатке

Алатке сајта


устав_босне_и_херцеговине

Устав Босне и Херцеговине

Устав Босне и Херцеговине, највиши политички и правни акт у Босни и Херцеговини.

Садржина

Устав Босне и Херцеговине је заправо Анекс IV Дејтонског мировног споразума (1995). Устав садржи преамбулу и нормативни дио (подијељен на 12 чланова и 2 анекса). Чланови се даље дијеле на ставове, а ставови на тачке. У првом члану „Босна и Херцеговина” одређено је да Босна и Херцеговина наставља да правно постоји као држава по међународном праву коју састављају два ентитета: Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине. Главни град је Сарајево. Држављанства ентитета чине држављанство Босне и Херцеговине. Други члан је посвећен људским правима и основним слободама.

Трећи члан регулише надлежности и односе институција Босне и Херцеговине и ентитета. Заједничким институцијама је изричито дато тек десет надлежности док све друге државне надлежности припадају Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине. Њима је дато право да успоставе специјалне паралелне односе са сусједним државама. Четврти члан под називом „Парламентарна скупштина” регулише дводомни састав, поступак и овлашћења Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Пети члан се тиче избора и мандата трочланог Предсједништва Босне и Херцеговине, као и поступка и надлежности Предсједништва. Прописана су и два тијела при Предсједништву: Савјет министара и Стални комитет за војна питања.

У шестом члану „Уставни суд” одређено је да Уставни суд Босне и Херцеговине има девет судија од којих су троје странци. Уставном суду је дата надлежност да разматра ентитетске одлуке о успостављању специјалних паралелних односа, као и поједине чланове ентитетских устава и закона. Седми члан регулише Централну банку Босне и Херцеговине, а осми члан финансије и буџет институција државне заједнице. Девети члан су „Опште одредбе”, десети „Измјене и допуне”, једанаести „Прелазни аранжмани” и дванаести „Ступање на снагу”. Саставни дио Устава су и два анекса. Први анекс садржи додатне споразуме о људским правима који ће се примјењивати у Босни и Херцеговини док други анекс садржи прелазне аранжмане који се тичу међународних уговора и континуитета правних прописа.

Уставотворна власт

Уставотворну власт врши Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине. Устав се може мијењати и допуњавати одлуком Парламентарне скупштине која укључује двотрећинску већину гласова оних који су присутни и који гласају у Представничком дому.1)

Једина досадашња промјена Устава Босне и Херцеговине јесте усвајање Амандмана I од 25/26. марта 2009. којим је Брчко Дистрикт уставно дефинисан као специфична јединица локалне самоуправе чија је територија у заједничкој својини Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине („кондоминијум”).

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан X Устава Босне и Херцеговине
устав_босне_и_херцеговине.txt · Последњи пут мењано: 2021/10/23 14:26