Корисничке алатке

Алатке сајта


стални_комитет_за_војна_питања_босне_и_херцеговине

Стални комитет за војна питања Босне и Херцеговине

Стални комитет за војна питања (СКВП), координационо тијело при Предсједништву Босне и Херцеговине.

Дјелокруг

Према Уставу Босне и Херцеговине (1995) чланови Предсједништва бирају Стални комитет за војна питања који координира активности оружаних снага у Босни и Херцеговини. Чланови Предсједништва су уједно и чланови Сталног комитета.1)

Према Закону о одбрани Босне и Херцеговине (2005) Стални комитет за војна питања врши сљедеће дужности ако Предсједништво Босне и Херцеговине не одлучи другачије:2)

  • разматра и даје савјете о Безбједносној политици и Одбрамбеној политици Босне и Херцеговине, које се припремају по упутству министра одбране;
  • даје савјете Предсједништву о постављењу начелника и замјеника начелника Заједничког штаба, команданата и замјеника команданата Оперативне команде и Команде за подршку Оружаних снага Босне и Херцеговине;
  • како сви чланови Сталног комитета за војна питања са правом гласа могу поднијети жалбу ако Предсједништво не одобри постављење или смјену официра са чином генерала, такве жалбе разматра цијели Стални комитет за војна питања и могу се преиначити у складу с Пословником Сталног комитета за војна питања.

Начелника и два замјеника начелника Заједничког штаба, команданта и два замјеника команданта Оперативне команде и команданта и два замјеника команданта Команде за подршку Оружаних снага Босне и Херцеговине предлаже министар одбране, а поставља Предсједништво Босне и Херцеговине, уз консултације са Сталним комитетом за војна питања. Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине потврђује ова именовања.3)

Сродни чланци

1)
Члан V став 5. Устава Босне и Херцеговине
2)
Члан 32. Закона о одбрани Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 88/05)
3)
Чланови 24, 27. и 30. Закона о одбрани Босне и Херцеговине
стални_комитет_за_војна_питања_босне_и_херцеговине.txt · Последњи пут мењано: 2021/10/18 16:24