Корисничке алатке

Алатке сајта


наметнути_закони_босне_и_херцеговине

Наметнути закони Босне и Херцеговине

Наметнути закони Босне и Херцеговине, списак „закона” које су својим противправним одлукама октроисали високи представници за Босну и Херцеговину.

У правилу, пописане су одлуке високих представника у вези са институцијама државне заједнице Босне и Херцеговине.

1997.

 1. Закон о држављанству Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 4/97)

1998.

 1. Закон о застави Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 1/98)
 2. Закон о политици директних страних улагања у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 4/98)
 3. Закон о грбу Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/98)
 4. Оквирни закон о приватизацији предузећа и банака у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 14/98)
 5. Закон о телекомуникацијама („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 24/98)

1999.

 1. Закон о државној химни Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 10/99)
 2. Одлука о реструктуисању система јавног емитовања у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 14/99)
 3. Одлука о слободи информисања и укидању кривичних казни за увреду и клевету („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 14/99)
 4. Закон о административним таксама („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 14/99)
 5. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 18/99)
 6. Одлука о рјешењима о одбијању уласка странаца („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 19/99)
 7. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 24/99)
 8. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 25/99)

2000.

 1. Закон о Државној граничној служби Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 2/00)
 2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о јавној радио и телевизији Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/00)
 3. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/00)
 4. Одлука високог представника о успостављању Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 9/00)
 5. Налог супервизора о успостављању Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине 8. март 2000. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 9/00)
 6. Налог супервизора о именовању чланова прелазне владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине 8. март 2000. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 9/00)
 7. Статут Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 9/00)
 8. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 13/00)
 9. Одлука високог представника… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 13/00)
 10. Одлука о Закону о измјенама и допунама Оквирног закона о приватизацији предузећа и банака у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 14/00)
 11. Одлука о именовању агента за пренос имовине и експертног тима („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 14/00)
 12. Привремена надзорна мјера којом се успоставља привремена корпорација за пренос програма („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 14/00)
 13. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 21/00)
 14. Одлука о измјенама и допунама Закона о друштвима за управљање фондовима и инвестиционим фондовима („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 23/00)
 15. Одлука о измјенама и допунама Закона о путним исправама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 27/00)
 16. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 28/00)
 17. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 28/00)
 18. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 28/00)
 19. Друга одлука о реструктуирању јавног РТВ система у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 28/00)
 20. Анекс на Другу одлуку високог представника о реструктуирању јавног РТВ система („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 28/00)
 21. Одлука о проглашењу Закона о Суду Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 29/00)
 22. Одлука о Закону о оснивању Института за стандарде, метрологију и интелектуално власништво Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 29/00)
 23. Одлука о Закону о акредитовању Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 29/00)
 24. Одлука о Закону о оснивању Института за акредитовање Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 29/00)
 25. Одлука Закон о мјерним јединицама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 29/00)
 26. Одлука о Закону о метрологији Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 29/00)
 27. Одлука о Закону о стандардизацији Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 29/00)
 28. Одлука о измјенама и допунама Закона о административним таксама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 32/00)
 29. Одлука о Закону о омбудсману за људска права за Босну и Херцеговину („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 32/00)
 30. Одлука о измјени и допуни Закона о путним исправама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 32/00)
 31. Одлука о измјенама и допунама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 34/00)
 32. Одлука о Закону о имовини Завода за запошљавање Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 34/00)
 33. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 34/00)

2001.

 1. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 2/01)
 2. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 5/01)
 3. Одлука о политици сектора телекомуникација („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 7/01)
 4. Одлука о спајању надлежности Независне комисије за медије и Регулаторне агенције за телекомуникације („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/01)
 5. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/01)
 6. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/01)
 7. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/01)
 8. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/01)
 9. Одлука о успостављању Независне правосудне комисије („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 10/01)
 10. Арбитражна одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 11/01)
 11. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 11/01)
 12. Одлука о оснивању Фондације Сребреница-Поточари спомен обиљежје и мезарје и регистрацији Фондације према Закону о задужбинама, фондацијама и фондовима Републике Српске и Закону о фондацијама и закладама Федерације Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 12/01)
 13. Одлука о избору предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 12/01)
 14. Одлука о избору чланова комисија у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 12/01)
 15. … („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 17/01)
 16. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 20/01)
 17. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 27/01)
 18. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 29/01)
 19. Одлука о постављењу Вијећа Регулаторне агенције за комуникације („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 31/01)

2002.

 1. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 2/02)
 2. Одлука о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине уврштавањем, иза члана 18.9 у глави 18., сљедећа два члана која гласе; („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 7/02)
 3. Одлука о обустављању поступака именовања и продужењу мандата судијама и тужиоцима до реорганизације правосуђа у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/02)
 4. Одлука о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 9/02)
 5. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 9/02)
 6. Одлука о именовању судија и оснивању Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 10/02)
 7. Одлука којом се проглашава Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 12/02)
 8. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 12/02)
 9. Одлука о основама јавног радио-телевизијског система и о јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 13/02)
 10. Одлука о радио-телевизији Федерације Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 13/02)
 11. Одлука о амандманима на Устав Федерације Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 13/02)
 12. Одлука о амандманима на Устав Републике Српске („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 13/02)
 13. Одлука којом се проглашава Закон о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 13/02)
 14. Одлука о правној помоћи и службеној сарадњи у кривичним стварима између Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 13/02)
 15. Одлука о доношењу Закона о Високом судском савјету Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 15/02)
 16. Одлука о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 16/02)
 17. Одлука о измјенама и допунама Закона о централној евиденцији и размјени података („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 16/02)
 18. Одлука о Радио телевизији Републике Српске („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 19/02)
 19. Одлука о поступку ликвидације који ће се примјенити при престанку рада јавног предузећа Радио-телевизија Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 19/02)
 20. Одлука којом се додатно продужава важност Одлуке од 27. априла 2000. године до 31. марта 2003. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 24/02)
 21. Одлука Закон о измјенама и допунама Закона о Суду Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 24/02)
 22. Одлука Закон о Тужилаштву Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 24/02)
 23. Одлука о именовању чланова високих судских и тужилачких савјета („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 24/02)
 24. Одлука Закон о измјенама и допунама Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 26/02)
 25. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 29/02)
 26. Одлука којом се проглашава Закон о имунитету Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 32/02)
 27. Одлука о именовању директора и замјеника директора Агенције за информације и заштиту Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 32/02)
 28. Одлука којом се утврђује право власништва и право коришћења одређених зграда и земљишта у комплексу „Рамиз Салчин” (бивши „Виктор Бубањ”) у Сарајеву („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 33/02)
 29. Одлука којом се доноси Закон о регистрацији правних лица која оснивају институције Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 33/02)
 30. Одлука о комуникацијама („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 33/02)
 31. Одлука о измјенама и допунама Закона о телекомуникацијама Републике Српске („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 33/02)
 32. Одлука која ступа на снагу одмах и којом се проглашава Закон о статистици Босне и Херцеговине, а којом се од ентитета захтијева да ускладе своје законе и прописе везане за прикупљање, обраду и дистрибуцију статистичких података са одредбама овог закона, те којом се од ентитета захтијева да започну са преговорима у складу са чланом III.5 (б) Устава Босне и Херцеговине на начин утврђен овом Одлуком („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 34/02)
 33. Одлука којом се проглашава Закон о накнадним измјенама и допунама Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине, који се налази у прилогу као саставни дио ове Одлуке („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 35/02)
 34. Одлука о измјенама и допунама структуре расхода Регулаторне агенције за комуникације за 2002. годину („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 38/02)
 35. Одлука којом се доноси Закон о Савјету министара Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 38/02)
 36. Одлука Разлози за смјену… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 39/02)
 37. Одлука о именовању новог члана Високог судског и тужилачког вијећа Федерације Босне и Херцеговине, Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине и Високог судског и тужилачког савјета Републике Српске („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 39/02)
 38. Одлука којом се доноси Закон о измјени Закона о држављанству Босне и Херцеговине, у додатку као саставни дио ове Одлуке („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 41/02)

2003.

 1. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 3/03)
 2. Одлука о новом мандату Независне правосудне комисије („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 3/03)
 3. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 3/03)
 4. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о Суду Босне и Херцеговине, који је саставни дио ове Одлуке („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 3/03)
 5. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине, који се налази у прилогу као саставни дио ове Одлуке („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 3/03)
 6. Одлука којом се доноси Закон о Судској полицији Босне и Херцеговине, који се овим прилаже као саставни дио ове Одлуке („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 3/03)
 7. Одлука о кривичном поступку Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 3/03)
 8. Одлука Босне и Херцеговине… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 3/03)
 9. Одлука о заштити свједока под пријетњом и угрожених свједока („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 3/03)
 10. Одлука о успостави Комисије за индиректну пореску политику („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 4/03)
 11. Одлука о измјенама и допунама Правилника о цијени образаца личних докумената („Службени гласник БиХ”, број 39/02) како је утврђено у даљем тексту („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 5/03)
 12. Одлука којом се доноси Закон о министарским и владиним именовањима Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 7/03)
 13. Одлука којом се доноси Закон о додатним измјенама и допунама Закона о Централној банци Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/03)
 14. Одлука… („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/03)
 15. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/03)
 16. Одлука о именовању међународног судије и тужиоца у Суд Босне и Херцеговине и Тужилаштво Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 9/03)
 17. Одлука о именовању новог члана Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 12/03)
 18. Одлука којом се додатно продужава важење Одлуке од 31. јула 2002. године до 15. маја 2003. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 13/03)
 19. Одлука којом се успоставља Комисија за одбрамбену реформу („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 14/03)
 20. Одлука о именовању међународног судије у Суд Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 14/03)
 21. Одлука којом се успоставља Стручна комисија за реформу обавјештајно-безбједносних послова („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 16/03)
 22. Одлука о именовању новог члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 17/03)
 23. Одлука о именовању међународног судије у Суд Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 23/03)
 24. Привремена одлука у вези са управним тијелима јавног РТВ система у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 24/03)
 25. Одлука о именовању нових чланова Високог судског и тужилачког вијећа Федерације Босне и Херцеговине и Високог судског и тужилачког савјета Републике Српске („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 30/03)
 26. Одлука о именовању међународног судије у Суд Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 30/03)
 27. Одлука о именовању међународног судије у Суд Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 30/03)
 28. Налог којим се умањује страначко финансирање за ХДЗ на нивоу државе, Федерације и кантона (само за Средњебосански кантон) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 31/03)
 29. Одлука о успостављању Комисије за реформу града Мостара („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 31/03)
 30. Одлука о именовању међународног тужиоца у Тужилаштво Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 33/03)
 31. Одлука којом се доноси Закон о новим измјенама и допунама Закона о Суду Босне и Херцеговине, који је дат у прилогу као саставни дио ове Одлуке („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 37/03)
 32. Закон о новим измјенама и допунама Закона о Суду Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 37/03)
 33. Одлука којом се доноси Закон о новим измјенама и допунама Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине, који се налази у прилогу као саставни дио ове Одлуке („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 37/03)
 34. Закон о новим измјенама и допунама Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 37/03)
 35. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине, који је приложен као саставни дио ове Одлуке („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 42/03)
 36. Одлука о продужењу мандата Независне правосудне комисије („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 42/03)
 37. Одлука о именовању међународног судије у Суд Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 42/03)
 38. Одлука о именовању међународног тужиоца у Тужилаштво Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 42/03)
 39. Одлука о именовању међународног тужиоца у Тужилаштво Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 43/03)
 40. Одлука којом предлаже Закон о Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 43/03)
 41. Одлука којом предлаже Закон о Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 43/03)

2004.

 1. Одлука о именовању првог предсједавајућег Управног одбора система за индиректно опорезивање („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 3/04)
 2. Одлука о именовању међународног тужиоца на мјесто замјеника главног тужиоца и руководиоца Посебног одјела Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 3/04)
 3. Одлука којом се проглашава Закон о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 4/04)
 4. Одлука о именовању новог члана Високог судског и тужилачког савјета Републике Српске („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 4/04)
 5. Одлука којом се проширује мандат Комисије за реформу у области одбране („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 4/04)
 6. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о Суду Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 4/04)
 7. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 10/04)
 8. Одлука о одређеним питањима која се односе на Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, Високи судски и тужилачки савјет Републике Српске и Високо судско и тужилачко вијеће Федерације Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 10/04)
 9. Одлука о именовању међународног тужиоца у Тужилаштво Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 12/04)
 10. Налог којим се обустављају све исплате са утврђених буџетских позиција за страначко финансирање ХДЗ-а („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 12/04)
 11. Одлука о именовању међународног судије у Суд Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 14/04)
 12. Одлука којом се обустављају све исплате са утврђених буџетских позиција за страначко финансирање СДС-у и којом се издаје налог СДС-у за подношење финансијског плана за период од 1. јануара 2003. до 31. марта 2004. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 14/04)
 13. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 17/04)
 14. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 20/04)
 15. Одлука о именовању међународног судије у Суд Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 20/04)
 16. Одлука о именовању међународног судије у Суд Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 20/04)
 17. Одлука о измјенама и допунама Одлуке високог представника којом се проширује мандат Комисије за реформу у области одбране објављене у „Службеном гласнику БиХ”, број 4/04 („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 26/04)
 18. Налог којим се продужава обустава свих исплата са утврђених буџетских позиција за страначко финансирање ХДЗ-а („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 28/04)
 19. Одлука о именовању чланова и савјетника Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 28/04)
 20. Одлука којом се именује супервизор за обавјештајно-безбједносну реформу („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 31/04)
 21. Одлука о именовању међународног судије у Суд Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 36/04)
 22. Налог којим се преусмјеравају буџетске позиције намијењене финансирању СДС-а („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 36/04)
 23. Одлука којом се блокирају сви банковни рачуни које посједује, чији је ималац, односно који гласе на име СДС-а и којом се од СДС-а захтијева да успостави један банковни рачун („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 36/04)
 24. Одлука којом се успоставља Комисија за реструктуирање полиције („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 36/04)
 25. Одлука о именовању међународног тужиоца у Тужилаштво Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 42/04)
 26. Одлука о именовању међународног судије у Суд Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 45/04)
 27. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ”, број 44/03) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 52/04)
 28. Одлука о именовању међународног судије у Суд Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 53/04)
 29. Одлука којом се доноси Закон о стављању ван снаге Закона о помиловању („Службени гласник БиХ”, број 42/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 54/04)
 30. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 3/03, 32/03 и 37/03) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 54/04)
 31. Одлука којом се продужава мандат господина Davida Upchera на функцији савјетника Канцеларије дисциплинског тужиоца („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 63/04)
 32. Одлука којом се проглашава Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 3/03, 32/03, 36/03 и 26/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 63/04)
 33. Одлука којом се продужава мандат супервизора за обавјештајно-безбједносну реформу („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 63/04)
 34. Одлука о именовању међународног регистрара у Канцеларији регистрара Одсјека I за ратне злочине и Одсјека II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине, те Посебног одјељења за ратне злочине и Посебног одјељења за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 63/04)
 35. Одлука о доношењу Закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број 27/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 63/04)
 36. Одлука о доношењу Закона о измјенама и допунама Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту („Службени гласник БиХ”, број 27/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 63/04)

2005.

 1. Одлука којом се продужава мандат Комисије за реформу у области одбране („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/05)
 2. Одлука о продужењу мандата првог предсједавајућег Управног одбора система за индиректно опорезивање („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 8/05)
 3. Одлука о именовању међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 16/05)
 4. Одлука о именовању међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 16/05)
 5. Одлука о именовању међународног тужиоца у Посебни одјел за ратне злочине Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 16/05)
 6. Одлука о именовању међународног тужиоца у Посебни одјел за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 16/05)
 7. Одлука о именовању међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 18/05)
 8. Одлука о именовању међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 18/05)
 9. Одлука о именовању међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 18/05)
 10. Одлука којом се доноси Закон о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 18/05)
 11. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Комисије за државну имовину, утврђивање и расподјелу државне имовине, одређивање права и обавеза Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у управљању државном имовином („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 18/05)
 12. Одлука о именовању међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 25/05)
 13. Одлука о поновном именовању међународног тужиоца у Посебно одјељење за организовани криминал, привредни криминал и корупцију („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 25/05)
 14. Одлука којом се смјењује Драган Човић са положаја члана Предсједништва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 25/05)
 15. Одлука којом се продужава мандат господина Davida Upchera на функцији савјетника Канцеларије дисциплинског тужиоца („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 25/05)
 16. Одлука којом се проглашава Закон о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 25/05)
 17. Одлука о именовању међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 35/05)
 18. Одлука о именовању међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 35/05)
 19. Одлука о именовању међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 35/05)
 20. Одлука о именовању међународног тужиоца у Посебно одјељење за ратне злочине Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 37/05)
 21. Одлука о именовању међународног тужиоца у Посебно одјељење за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 37/05)
 22. Одлука о именовању међународног тужиоца у Посебно одјељење за ратне злочине Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 37/05)
 23. Одлука о именовању међународног тужиоца у Посебно одјељење за ратне злочине Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 37/05)
 24. Одлука о додатном именовању међународних судија претходно именованих у Одсјеку I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења, у Одсјек II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 43/05)
 25. Одлука којом се продужава мандат господина Sven Marius Urke-a на функцији међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 43/05)
 26. Одлука о именовању директора Државне агенције за истраге и заштиту („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 43/05)
 27. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о акцизама у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ”, број 62/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 48/05)
 28. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на промет производа и услуга у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ”, број 62/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 48/05)
 29. Одлука којом се привремено обуставља овласт за давање помиловања за кривичноправне санкције („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/05)
 30. Одлука о именовању директора Државне граничне службе („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/05)
 31. Одлука о именовању замјеника директора Државне граничне службе („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/05)
 32. Одлука о именовању замјеника директора Државне агенције за истраге и заштиту („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/05)
 33. Одлука о именовању помоћника директора за Кривично-истражни одјел Државне агенције за истраге и заштиту („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/05)
 34. Одлука о именовању помоћника директора за Одјел за унутрашњу контролу Државне агенције за истраге и заштиту („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/05)
 35. Одлука о именовању Rolanda Antoniusa Theodora Mathieua Dekkersa у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења и у Одсјек II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 73/05)
 36. Одлука о именовању Shireen Avis Fisher у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења и у Одсјек II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 73/05)
 37. Одлука којом се налаже СДС-у Добој да врати одређене донације дате СДС-у („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 73/05)
 38. Одлука којом се налаже СДС-у Добој да подноси мјесечне извјештаје о свим финансијским трансакцијама („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 73/05)
 39. Одлука којом се проширује дјеловање Одлуке високог представника број 221/04 од 30. јуна 2004. год. којом се блокирају сви банковни рачуни које посједује, чији је ималац, односно који гласе на име СДС-а и којом се од СДС-а захтијева да успостави један банковни рачун („Службени гласник БиХ”, број 36/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 73/05)
 40. Одлука о поновном именовању Georga Halbacha у Посебни одјел за организовани криминал, привредни криминал и корупцију у Тужилаштву Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 73/05)
 41. Одлука о именовању Manfreda Daustera у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења и у Одсјек II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 73/05)
 42. Одлука о именовању Petera Kidda у Посебно одјељење за ратне злочине Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 78/05)
 43. Одлука о именовању Philipa Kinga Alcocka у Посебно одјељење за ратне злочине Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 78/05)
 44. Одлука којом се доноси Закон о давању имена или мијењању постојећих имена објеката и правних лица од јавног интереса за Босну и Херцеговину („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 81/05)
 45. Налог којим се замјењује Налог високог представника којим се преусмјеравају буџетске позиције намијењене финансирању СДС-а, бр. 220/04 од 30. јуна 2004. („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 81/05)
 46. Одлука о именовању Davida L. Upchera у Посебно одјељење за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 86/05)
 47. Одлука којом се ограничава обим забране обављања јавне функције у одлукама високог представника о смјењивању званичника („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 90/05)
 48. Одлука којом се доноси Закон о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 90/05)

2006.

 1. Одлука о доношењу Закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 27/04 и 63/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 5/06)
 2. Одлука о продужењу мандата првог предсједавајућег Управног одбора система за индиректно опорезивање („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 5/06)
 3. Одлука о именовању међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 11/06)
 4. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 11/06)
 5. Одлука о именовању Petera Kornecka за међународног тужиоца у Посебном одјељењу за ратне злочине Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 11/06)
 6. Одлука о именовању Judea R. Romana за међународног тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 18/06)
 7. Одлука којом се доносе измјене и допуне Закона о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 29/06)
 8. Одлука којом се додатно ограничава обим забране обављања јавне функције у одлукама високог представника о смјењивању званичника („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 33/06)
 9. Одлука о продужењу мандата првог предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 33/06)
 10. Одлука о именовању Davida Schwendimana за међународног тужиоца у Посебном одјељењу за ратне злочине Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 36/06)
 11. Одлука о именовању Kwai Hong Ipa за међународног тужиоца у Посебном одјељењу за ратне злочине Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 38/06)
 12. Одлука о именовању Marie Tuma на функцију међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења и Одсјек II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 44/06)
 13. Одлука о поновном именовању Malcolma Simmonsa на функцију међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења и Одсјек II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 44/06)
 14. Одлука о именовању Heikkija Heinricha Wendorfa за међународног тужиоца у Посебном одјељењу за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 46/06)
 15. Одлука о именовању Mitje Kozamernika на функцију међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења и Одсјек II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 46/06)
 16. Исправка у Одлуци високог представника о именовању Mitje Kozamernika у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења и Одсјек II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 46/06)
 17. Одлука о именовању Merje Helene Halme-Korhonen на функцију међународног судије у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења и Одсјек II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 46/06)
 18. Исправка у Одлуци високог представника о именовању Merje Helene Halme-Korhonen у Одсјек I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења и Одсјек II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 46/06)
 19. Одлука о додатном именовању међународног судије Pietra Spere претходно именованог у Одсјеку I за ратне злочине Кривичног и Апелационог одјељења, у Одсјек II за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Кривичног и Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 46/06)
 20. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05 и 48/05) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 46/06)
 21. Одлука којом се доноси Закон о измјени и допуни Закона о уступању предмета од стране Међународног кривичног суда за бившу Југославију Тужилаштву Босне и Херцговине и кориштењу доказа прибављених од Међународног кривичног суда за бившу Југославију у поступцима пред судовима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 61/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 46/06)
 22. Одлука о поновом именовању Drewa G. Engela на функцију међународног тужиоца у Посебном одјелу за организовани криминал, привредни криминал и корупцију у Тужилаштву Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 52/06)
 23. Одлука о додатном именовању међународног тужиоца Petera Kornecka, претходно именованог у Посебном одјелу за ратне злочине, у Посебни одјел за организовани криминал, привредни криминал и корупцију у Тужилаштву Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 52/06)
 24. Одлука о именовању г. Petera Nicholla на функцију иницијалног предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 54/06)
 25. Одлука којом се укида забрана обављања функције у политичким странкама изречена у одлукама високог представника о смјењивању званичника („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 54/06)
 26. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Милошу Крстићу Одлуком високог представника, од 11. октобра 2000. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 54/06)
 27. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Енесу Ченгићу Одлуком високог представника, од 11. октобра 2000. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 54/06)
 28. Одлука којом се продужава мандат господина Svena Mariusa Urkea на дужности међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 64/06)
 29. Одлука о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 85/06)

2007.

 1. Одлука о продужењу мандата г. Питера Никола на функцији иницијалног предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 1/07)
 2. Одлука којом се доноси Одлука о продужењу мандата Државне комисије за ревизију одлука о натурализацији страних држављана („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 10/07)
 3. Налог о проведби одлуке Уставног суда Босне и Херцеговине у апелацији Милорада Билбије и осталих, бр. АП — 953/05 („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 22/07)
 4. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06 и 76/06) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 29/07)
 5. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 44/03 и 52/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 34/07)
 6. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода („Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 55/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 34/07)
 7. Одлука којом се обустављају све исплате са утврђених буџетских позиција за потребе финансирања политичких странака ХДЗ БиХ, СДА, ХДЗ 1990 — ХЗ и СБиХ из буџета Босне и Херцеговине, буџета Федерације Босне и Херцеговине и буџета Херцеговачко-неретванског кантона и умањује се финансирање за потребе политичких странака ХДЗ БиХ, СДА, ХДЗ 1990 — ХЗ и СБиХ из буџета Херцеговачко-неретванског кантона („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 41/07)
 8. Одлука о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 41/07)
 9. Одлука о продужењу мандата г. Питера Никола на функцији иницијалног предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 41/07)
 10. Одлука којом се мијења Одлука којом се обустављају све исплате са утврђених буџетских позиција за потребе финансирања политичких странака ХДЗ БиХ, СДА, ХДЗ 1990 — ХЗ и СБиХ из буџета Босне и Херцеговине, буџета Федерације Босне и Херцеговине и буџета Херцеговачко-неретванског кантона и умањује се финансирање за потребе политичких странака ХДЗ БиХ, СДА, ХДЗ 1990 — ХЗ и СБиХ из буџета Херцеговачко-неретванског кантона од 29. маја 2007. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 45/07)
 11. Одлука којом се продужава мандат господина Svena Mariusa Urkea на дужности међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 48/07)
 12. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона и Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 25/04 и 93/05) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 48/07)
 13. Одлука којом се доноси Закон о Меморијалном центру Сребреница-Поточари спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 49/07)
 14. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06 и 29/07) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 53/07)
 15. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о путним исправама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01 и 47/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 53/07)
 16. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о личној карти држављана Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 32/01, 16/02 и 32/07) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 53/07)
 17. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о кретању и боравку странаца и азилу („Службени гласник БиХ”, бр. 29/03 и 4/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 53/07)
 18. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера („Службени гласник БиХ”, бр. 13/05) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 53/07)
 19. Одлука о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 74/07)
 20. Одлука о доношењу Закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 38/02, 30/03, 42/03, 81/06 и 76/07) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 81/07)
 21. Одлука о доношењу Аутентичног тумачења Закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине донесеног Одлуком високог представника од 19. октобра 2007. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 94/07)
 22. Одлука о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 99/07)

2008.

 1. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 44/03, 52/04 и 34/07) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 4/08)
 2. Одлука о продужењу мандата г. Pitera Nikola на функцији иницијалног предсједавајућег Управног одбора Управе за индиректно опорезивање („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 4/08)
 3. Одлука којом се смјењује г. Предраг Черанић са свог садашњег положаја у Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 54/08)
 4. Одлука којом се надаље продужава мандат господина Svena Mariusa Urkea на дужности међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 58/08)
 5. Одлука о измјенама и допунама Закона о привременој забрани располагања државном имовином Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 58/08)
 6. Одлука о ревидирању налога којима се блокирају сви банковни рачуни које посједују, чији су имаоци односно који гласе на име одређених лица („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 77/08)

2009.

 1. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 16/09)
 2. Одлука којом се смјењује г. Радислав Јовичић са свог садашњег положаја у Државној агенцији за истраге и заштиту Босне и Херцеговине (СИПА) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 46/09)
 3. Одлука којом се укидају Закључци Народне скупштине Републике Српске бр. 01-787/09 и бр. 01-788/09 донесени 14. маја 2009. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 51/09)
 4. Одлука о попису државне имовине унутар и изван Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 75/09)
 5. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ”, бр. 7/02 и 13/03) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 76/09)
 6. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 76/09)
 7. Одлука којом се доноси Закон о расподјели, намјени и кориштењу финансијских средстава добијених по Анексу „Ц” Споразума о питањима сукцесије („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 76/09)
 8. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 35/04) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 76/09)
 9. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о Суду Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 97/09)
 10. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 97/09)
 11. Одлука о даљем продужењу мандата међународног члана Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине и именовању Свена Мариуса Уркеа да тај мандат извршава („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 97/09)

2010.

Nihil

2011.

 1. Одлука којом се доноси Закон о измјенама и допунама Закона о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 1/11)
 2. Налог којим се обуставља примјена Закона о статусу државне имовине која се налази на територији Републике Српске и под забраном је располагања („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 1/11)
 3. Налог којим се привремено суспендују одређене одлуке Централне изборне комисије Босне и Херцеговине донесене на њеној 21. сједници, одржаној 24. марта 2011. године, као и сви поступци у вези с претходно наведеним одлукама („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 24/11)
 4. Одлука високог представника којом се укида Одлука којом се блокирају сви банковни рачуни које посједује, чији је ималац, односно који гласе на име СДС-а и којом се од СДС-а захтијева да успостави један банковни рачун од 30. јула 2004. године, и Одлука којом се проширује дјеловање Одлуке високог представника којом се блокирају сви банковни рачуни које посједује, чији је ималац, односно који гласе на име СДС-а и којом се од СДС-а захтијева да успостави један банковни рачун од 22. септембра 2005. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 49/11)
 5. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забране које су одређеном броју бивших јавних званичника изречене у одлукама високог представника („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 49/11)
 6. Обавјештење о престанку примјене Одлуке високог представника о ревидирању налога којима се блокирају сви банковни рачуни које посједују, чији су имаоци односно који гласе на име одређених особа, донесене 5. септембра 2008. године, те с тим повезаних налога високог представника („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 49/11)

2012.

 1. Обавијест о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Радиславу Јовичићу Одлуком високог представника, од 6. јуна 2009. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 87/12)

2013.

Nihil

2014.

 1. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Џеваду Млаћи Одлуком високог представника од 29. новембра 1999. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 2. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Фериду Хоџићу Одлуком високог представника од 29. априла 1999. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 3. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Пери Пажину Одлуком високог представника од 29. новембра 1999. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 4. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Крунославу Кордићу Одлуком високог представника од 29. новембра 1999. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 5. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Јусуфу Захирагићу Одлуком високог представника од 29. новембра 1999. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 6. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Славку Топаловићу Одлуком високог представника од 29. новембра 1999. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 7. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Зорану Николићу Одлуком високог представника од 29. новембра 1999. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 8. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Мирсаду Велаџићу Одлуком високог представника од 29. новембра 1999. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 9. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Ђорђу Умићевићу Одлуком високог представника од 29. новембра 1999. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 10. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Анти Баришићу Одлуком високог представника од 3. априла 2000. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 11. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Ивану Ивићу Одлуком високог представника од 22. маја 2000. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 12. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Петру Џодану Одлуком високог представника од 7. септембра 2000. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 13. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Горану Божичковићу Одлуком високог представника од 7. септембра 2000. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 14. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Мари Јурковић Одлуком високог представника од 7. септембра 2000. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 15. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Бериславу Пушићу Одлуком високог представника од 11. октобра 2000. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 16. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Бранку Матићу Одлуком високог представника од 1. децембра 2000. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 17. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Анти Јелавићу Одлуком високог представника од 7. марта 2001. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 18. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Иви Андрићу-Лужанском Одлуком високог представника од 7. марта 2001. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 19. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Марку Токићу Одлуком високог представника од 7. марта 2001. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 20. Обавијест о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Драгану Мандићу Одлуком високог представника од 26. априла 2001. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 21. Обавијест о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Миодрагу Јосиповићу Одлуком високог представника од 1. јуна 2001. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 22. Обавијест о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Пери Марковићу Одлуком високог представника од 14. новембра 2002. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 23. Обавјештење о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Бошку Лемезану Одлуком високог представника од 26. фебруара 2003. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 24. Обавијест о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Миловану Пецељу Одлуком високог представника од 28. октобра 2005. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 25. Обавијест о Одлуци високог представника да укине забрану изречену Химзи Ђонки Одлуком високог представника од 6. јуна 2009. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 26. Обавијест о Одлуци високог представника да укине остатак забране изречене Блашку Јеврићу Одлуком високог представника од 7. септембра 2000. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 27. Обавијест о Одлуци високог представника да укине остатак забране изречене Момчилу Ристићу Одлуком високог представника од 29. новембра 1999. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)
 28. Обавијест о Одлуци високог представника да укине остатак забране изречене Муниру Алибабићу Одлуком високог представника од 21. октобра 2002. године („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 65/14)

2015—2020.

Nihil

2021.

 1. Одлука којом се доноси Закон о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15 и 35/18) („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 46/21)


Напомена 1: Поред наметнутих закона пописани су и бројни појединачни противправни акти.

Напомена 2: Изостављене су одлуке високих представника објављене искључиво у службеним гласилима Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикта, кантона или градова.

Сродни чланци

Извори

1)
У прегледима докумената Службеног гласника Босне и Херцеговине постоје извјесне техничке грешке (нпр. под бројевима 93/10 и 94/10).
наметнути_закони_босне_и_херцеговине.txt · Последњи пут мењано: 2023/02/10 14:09