Корисничке алатке

Алатке сајта


савјет_министара_босне_и_херцеговине

Савјет министара Босне и Херцеговине

Савјет министара (СМ), орган извршне власти Босне и Херцеговине.

Сједиште Савјета министара је у Сарајеву.

Састав

Према Уставу Босне и Херцеговине (1995) Савјет министара је прописан као трочлано тијело при Предсједништву Босне и Херцеговине. Чине га предсједавајући Савјета министара, министар спољних послова и министар за спољну трговину. Остављена је могућност и за именовање других министара по потреби.

Прописано је да Предсједништво Босне и Херцеговине именује предсједавајућег Савјета министара који ступа на дужност пошто га потврди Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Затим, предсједавајући Савјета министара именује министре који ступају на дужност након што их потврди Представнички дом.

Са територије Федерације Босне и Херцеговине не може бити именовано више од двије трећине свих министара. Предсједавајући Савјета министара именује и замјенике министара (који нису из истог конститутивног народа као њихови министри) који преузимају дужност након што их потврди Представнички дом. Савјет министара подноси оставку кад год му Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине изгласа неповјерење.1)

Дјелокруг

Савјет министара је уставно надлежан за извршавање политике и одлука Босне и Херцеговине у подручјима из надлежности заједничких институција, о чему подноси извјештаје Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине. Савјет министара даје препоруку Предсједништву Босне и Херцеговине које предлаже годишњи буџет Парламентарној скупштини.2) Предсједавајући Савјета министара је овлашћен да може покретати спорове пред Уставним судом Босне и Херцеговине.3)

Министарства

Савјет министара је првобитно у свом саставу, поред предсједавајућег Савјета министара, имао тек два министра. Међутим, законодавним интервенцијама високог представника за Босну и Херцеговину знатно је проширен број министара уз тенденцију да се Савјет министара покуша претворити у типичну владу.

Данас Савјет министара има девет министарстава:4)

  • Министарство иностраних послова
  • Министарство безбједности
  • Министарство одбране
  • Министарство финансија и трезора
  • Министарство правде
  • Министарство спољне трговине и економских односа
  • Министарство комуникација и саобраћаја
  • Министарство за људска права и избјеглице
  • Министарство цивилних послова

Сваки министар има једног замјеника министра осим министра одбране који има два замјеника министра. При Савјету министара се налазе и сљедећа стална тијела: Одбор за економију, Одбор за унутрашњу политику, Дирекција за европске интеграције, Генерални секретаријат, Канцеларија за законодавство, Канцеларија координатора за реформу јавне управе, Дирекција за економско планирање и Канцеларија координатора Брчко Дистрикта у Савјету министара.

Сродни чланци

Спољне везе

1) , 2)
Члан V став 4. Устава Босне и Херцеговине
3)
Члан VI став 3. Устава Босне и Херцеговине
4)
Закон о Савјету министара Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08)

Savjet ministara Bosne i Hercegovine
савјет_министара_босне_и_херцеговине.txt · Последњи пут мењано: 2020/12/14 16:30