Корисничке алатке

Алатке сајта


представнички_дом_парламента_федерације_босне_и_херцеговине

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине (ПД ПФБиХ), доњи дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине. Горњи дом је Дом народа.

Дјелокруг

Одлуке Парламента Федерације Босне и Херцеговине захтијевају потврду оба дома (Представничког дома и Дома народа), осим за пословнике и декларације које домови самостално доносе.

Сваки дом треба да одбије или усвоји потребне законе у разумном року након њиховог усвајања у другом дому. Када премијер оцијени да један дом неоправдано одуговлачи, он може сазвати заједничку комисију, коју чини највише десет чланова из сваког дома, и која ће у року од десет дана утврдити предлог закона прихватљив за оба дома.

Када предсједник Федерације Босне и Херцеговине утврди да домови нису у могућности да донесу потребне законе, он може уз сагласност са потпредсједником Федерације да распусти један или оба дома, с тим да ниједан дом не може бити распуштен у периоду од годину дана од његовог првог сазивања. Такође, предсједник Федерације Босне и Херцеговине распушта оба дома кад они не успију донијети буџет Федерације прије почетка буџетске године.1)

Састав

Представнички дом се састоји од 98 посланика који се бирају тајним гласањем на непосредним изборима, на територији цијеле Федерације Босне и Херцеговине. Најмање четири (4) члана једног конститутивног народа (Бошњаци, Хрвати, Срби) биће заступљено.2)

Мандат посланика у Представничком дому је четири године. Сваки бирач са правом гласа може бити посланик.

Посланици Представничког дома између себе бирају предсједавајућег и два потпредсједавајућа, који не могу бити из истог конститутивног народа или Осталих.

Сродни чланци

Спољне везе

1) , 2)
Устав Федерације Босне и Херцеговине (са амандманима I-CIX)
представнички_дом_парламента_федерације_босне_и_херцеговине.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:34