Корисничке алатке

Алатке сајта


предсједник_федерације_босне_и_херцеговине

Предсједник Федерације Босне и Херцеговине

Предсједник Федерације Босне и Херцеговине, представља и заступа Федерацију Босне и Херцеговине и шеф је федералне извршне власти.

Историја

Изворним Уставом Федерације Босне и Херцеговине (1994)1) предсједник Федерације је био одређен као шеф државе и имао је једног потпредсједника. Њих су бирали Представнички дом и Дом народа већином гласова, а кандидовали су их Клуб бошњачких делегата и Клуб хрватских делегата у Дому народа. Изабрана лица су наизмјенично по једну годину била предсједник Федерације, а затим потпредсједник Федерације, у периоду од четири године.

Предсједник Федерације је био надлежан и за: именовање официра у армији, именовање судија федералних судова, вршење функције врховног команданта оружаних снага Федерације, примање и акредитовање амбасадора. Уставним амандманом XI (1997) предсједник Федерације је престао бити шеф државе и одређен је као шеф федералне извршне власти.

Наметнутим уставним амандманом XLI (2002) одређено је да „предсједник Федерације има два потпредсједника из различитих конститутивних народа“. Осталим наметнутим амандманима и Срби су поред Бошњака и Хрвата постали конститутивни народ у Федерацији. Основан је и Клуб српских делегата у Дому народа и прописан нови поступак избора предсједника и два потпредсједника Федерације, који је и сада важећи.

Надлежности

Према Уставу Федерације Босне и Херцеговине2) установљена је подјела извршних надлежности између предсједника Федерације, потпредсједника Федерације, премијера, замјеника премијера и министара.

Предсједник Федерације је надлежан за:3)

  • именовање Владе, шефова дипломатских мисија, судија Уставног суда Федерације на предлог Високог судског и тужилачког савјета;
  • вођење консултација у вези са именовањем омбудсмана и судија;
  • потписивање одлука Парламента Федерације након њихових доношења;
  • потписивање и ратификовање међународних споразума у име Федерације;
  • давање помиловања за дјела утврђена федералним законом, осим за ратне злочине, злочине против човјечности и геноцида.

Предсједник Федерације уз сагласност потпредсједника Федерације може, када утврди да домови Парламента нису у могућности да донесу потребне законе, да распусти један или оба дома. Он распушта оба дома кад они не успију донијети буџет Федерације прије почетка буџетске године.4)

Избор

У избору предсједника и два потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине најмање трећина делегата из клубова бошњачких, хрватских или српских делегата у Дому народа могу кандидовати предсједника и два потпредсједника.

Избор захтијева прихватање заједничке листе три кандидата, већином гласова у Представничком дому, а затим и већином гласова у Дому народа, укључујући већину клуба сваког конститутивног народа. Уколико ниједна листа кандидата не добије потребну већину у оба дома, поступак кандидовања се понавља. Уколико и у поновљеном поступку један од домова одбије заједничку листу, сматраће се да су кандидоване особе изабране прихватањем листе у само једном дому.

Мандат предсједника и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине је четири године.5)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Устав Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број 1/94)
2)
Устав Федерације Босне и Херцеговине (са амандманима I—CIX)
3)
Члан IV. Б. 7. Устава ФБиХ
4)
Члан IV. А. 16. Устава ФБиХ
5)
Члан IV. Б. 2. Устава ФБиХ
предсједник_федерације_босне_и_херцеговине.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/22 18:35