Корисничке алатке

Алатке сајта


врховни_суд_републике_српске

Врховни суд Републике Српске

Врховни суд Републике Српске (ВСРС), највиши суд у Републици Српској.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Надлежност

Врховни суд Републике Српске обезбјеђује јединствену примјену закона. Надлежан је да:1)

  • одлучује о редовним правним лијековима против одлука окружних судова;
  • одлучује о ванредним правним лијековима против правоснажних одлука судова;
  • одлучује о правним лијековима против одлука својих вијећа;
  • заузима начелне ставове ради усаглашавања судске праксе;
  • рјешава сукобе надлежности између судова;
  • одлучује о преношењу мјесне надлежности с једног суда на други суд;
  • разматра актуелна питања судске праксе, анализира потребе за стручним усавршавањем судија, стручних сарадника и виших стручних сарадника и обавља друге послове одређене законом.

Организација

У саставу Врховног суда Републике Српске се налазе четири одјељења: Кривично одјељење, Грађанско одјељење, Управно одјељење и Одјељење за судску праксу. У оквиру Кривичног одјељења је и Посебно вијеће за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала.

Судску управу сачињавају: Одсјек за административно-техничке послове, Одсјек рачуноводствено-материјалних послова и Одсјек за помоћно-техничке послове. При Врховном суду је и Судска полиција Републике Српске.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 35. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 37/12)
врховни_суд_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/13 22:31