Одлука о оснивању Врховног суда Републике Српске (1992)


На основу члана 135. Устава Републике Српске, Народна скупштина, на сједници одржаној дана 12. августа 1992. године донијела је


ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ
ВРХОВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


I

Оснива се Врховни суд Републике Српске.

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске”.


Број 02-1598/92
25. јула 1992. године


Предсједник
Народне скупштине,
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске”, број 19/92
Штампање