Корисничке алатке

Алатке сајта


одлука_о_образовању_и_избору_министарског_савјета_скупштине_српског_народа_у_босни_и_херцеговини_1991

Одлука о образовању и избору Министарског савјета Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини (1991)


На основу члана 1. став 2. Привременог пословника Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини, Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, на сједници од 21. децембра 1991. године, донијела је


ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ
МИНИСТАРСКОГ САВЈЕТА СКУПШТИНЕ СРПСКОГ НАРОДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ


I

Овом одлуком образује се Министарски савјет Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Министарски савјет).

Министарски савјет сачињавају: предсједник Министарског савјета, 18 чланова — министара и пет предсједника владе српских аутономних области, који су по положају чланови Министарског савјета.

II

У Министарски савјет изабрани су:
— за предсједника
Др МИОДРАГ СИМОВИЋ.

— за чланове:
1. РАНКО НИКОЛИЋ
2. др ВИТОМИР ЖЕПИНИЋ
3. ЉУБИСАВ ТЕРЗИЋ
4. МОМЧИЛО ПЕЈИЋ
5. Проф. др МИЛИВОЈЕ НАДАЖДИН
6. Проф. др БРАНКО ЂЕРИЋ
7. ВЕЛИБОР ОСТОЈИЋ
8. ДАВИД БАЛАБАН
9. БОЖИДАР АНТИЋ
10. Др ВЛАДИМИР ЗРЕЛЕЦ
11. Др САВА ЋЕКЛИЋ
12. ЉУБОМИР ЗУКОВИЋ
13. Др ТАТЈАНА СТАРОВИЋ-МЕДАН
14. СТЕВО БОРОЗАН
15. НЕДЕЉКО ЛАЈИЋ
16. Др МИЛОРАД СКОКО
17. ЈОВАН ЧИЗМОВИЋ
18. МИЋО СТАНИШИЋ

— Чланови по положају:
19. МИЛОРАД БОЈОВИЋ, предсједник Владе САО Источна Херцеговина,
20. АНЂЕЛКО ГРАХОВАЦ, предсједник Владе САО Босанска Крајина,
21. ДРАГО БЛАГОЈЕВИЋ, предсједник Владе САО Романија
22. Др МИЛИВОЈЕ КИЋАНОВИЋ, предсједник Владе САО Семберија
23. НИКОЛА ПЕРИШИЋ, предсједник Владе САО Сјеверна Босна.

III

За министре из реда чланова Министарског савјета именују се:

1. РАНКО НИКОЛИЋ, за министра за правосуђе и управу,
2. Др ВИТОМИР ЖЕПИНИЋ, за министра за унутрашње послове,
3. ЉУБИСАВ ТЕРЗИЋ, за министра за народну одбрану,
4. МОМЧИЛО ПЕЈИЋ, за министра за финансије,
5. Проф. др МИЛИВОЈЕ НАДАЖДИН, за министра за пољопривреду, шумарство и водопривреду,
6. ВЕЛИБОР ОСТОЈИЋ, за министра за информације,
7. ДАВИД БАЛАБАН, за министра за питања бораца и војних инвалида,
8. Др ВЛАДИМИР ЗРЕЛЕЦ, за министра за привреду,
9. Др САВА ЋЕКЛИЋ, за министра за међународну сарадњу,
10. ДР ЉУБОМИР ЗУКОВИЋ, за министра за образовање, науку, културу и физичку културу,
11. Др ТАТЈАНА СТАРОВИЋ-МЕДАН, за министра за здравство, рад и социјалну заштиту,
12. СТЕВО БОРОЗАН, за министра за просторно уређење и заштиту околине,
13. НЕДЕЉКО ЛАЈИЋ, за министра за саобраћај и везе,
14. Проф. др БРАНКО ЂЕРИЋ, за министра за развој,
15. Др МИЛОРАД СКОКО, за министра без ресора,
16. БОЖИДАР АНТИЋ, за министра без ресора,
17. ЈОВАН ЧИЗМОВИЋ, за министра без ресора,
18. МИЋО СТАНИШИЋ, за министра без ресора.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у »Службеном гласнику српског народа у Босни и Херцеговини«.


Број 02-70/91
21. децембра 1991. године
Сарајево


Предсједник
Скупштине српског
народа у БиХ,
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 1/92

Odluka o obrazovanju i izboru Ministarskog savjeta Skupstine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini (1991)

одлука_о_образовању_и_избору_министарског_савјета_скупштине_српског_народа_у_босни_и_херцеговини_1991.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/12 23:45