Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине

Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине, некадашњи трочлани шеф државе у Српској Републици Босни и Херцеговини.

Историјат

Према Уставу Српске Републике Босне и Херцеговине (1992) улогу шефа државе је имао предсједник Републике. Међутим, Уставним законом за провођење Устава Српске Републике Босне и Херцеговине је прописано да до избора предсједника Републике његову функцију обављају чланови Предсједништва Социјалистичке Републике БиХ српске националности изабрани на изборима 18. новембра 1990. године. Тако су вршиоци дужности предсједника били Биљана Плавшић и Никола Кољевић.

Предсједништво је званично формирано 12. маја 1992. године усвајањем Закона о измјени и допуни Уставног закона за провођење Устава Српске Републике Босне и Херцеговине. Прописано је да до избора предсједника Републике његову функцију обавља Предсједништво од три члана које бира Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини. За чланове су изабрани: др Радован Караџић, проф. др Биљана Плавшић и проф. др Никола Кољевић. За предсједника Предсједништва је изабран Радован Караџић.

Дана 12. августа 1992. године промијењен му је назив у „Предсједништво Републике Српске“. Престало је постојати 17. децембра 1992. након што је Радован Караџић изабран за првог предсједника Републике Српске. Друга два члана, Биљана Плавшић и Никола Кољевић, постали су потпредсједници Републике.1)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Одлука о проглашењу избора предсједника Републике Српске и
Одлука о проглашењу избора потпредсједника Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 19/92)
Штампање