Корисничке алатке

Алатке сајта


општине_и_градови_републике_српске

Општине и градови Републике Српске

Општине и градови, јединице локалне самоуправе у Републици Српској.

Републичку територију чине 53 општине и 11 градова.

Општине

Општина је основна територијална јединица локалне самоуправе која се формира за дио насељеног мјеста, за једно насељено мјесто или за више насељених мјеста. Назив општине се одређује, по правилу, према називу насељеног мјеста у коме је сједиште општине.

Јединица локалне самоуправе има својство правног лица. Може да има грб и заставу, као и празник. Основни правни акт јединице локалне самоуправе је статут.1)

Органи општине су скупштина општине и начелник општине. Скупштина општине је представнички орган и орган одлучивања и креирања политике општине. Чине је одборници који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се предсједник и потпредсједник скупштине. Начелник општине је носилац извршне власти у општини. Он руководи општинском управом и представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, непосредним тајним изборима. Начелник општине има замјеника којег бира скупштина општине на предлог начелника општине.

Од укупно 53 општине њих шест имају специфичан положај — налазе се у саставу града Источно Сарајево. Тамо су надлежности јединице локалне самоуправе подијељене између града и општина. Такође, Брчко Дистрикт је специфична јединица локалне самоуправе чија је територија у заједничкој својини Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине („кондоминијум”).

Градови

Град се може успоставити законом на урбаном подручју које чини јединствену географску, социјалну, економску, историјску и територијалну цјелину са одговарајућим нивоом развоја и ако има више од 50.000 становника и у посљедње три године има статус развијене јединице локалне самоуправе. Изузетно, може и без обзира на број становника ако је стопа запослености на подручју општине изнад републичког просјека.

Територија за коју се формира град представља природну географску цјелину, економски повезан простор који посједује изграђену комуникацију међу насељеним мјестима са сједиштем града као гравитационим центром.2)

Од укупно 11 градова (Бања Лука, Бијељина, Градишка, Дервента, Добој, Зворник, Источно Сарајево, Лакташи, Приједор, Прњавор и Требиње) њих десет у свом саставу нема општина. Једино град Источно Сарајево у свом саставу има шест општина и оне врше све оне надлежности општине које нису законом или статутом додијељене граду. Свих 11 градоначелника (као и сви начелници општина) бирају се на непосредним тајним изборима на период од четири године.3)

Градоначелници у свечаним и протоколарним приликама носе посебна обиљежја односно знамења града (инсигније), чији изглед и садржај прописују скупштине градова у складу са упутством које доноси министар управе и локалне самоуправе Републике Српске. Такође, градоначелници могу да поставе градског менаџера и градског архитекту односно просторног планера.

Градови, поред надлежности које имају општине, могу и да организују: послове правног заступања пред судовима и другим органима у имовинско-правним споровима, у споровима наплате за накнаде и услуге и у радним споровима и наплату, контролу наплате и принудну наплату изворних прихода буџета градова.

Списак општина

Поред 11 градова (Бања Лука, Бијељина, Градишка, Дервента, Добој, Зворник, Источно Сарајево, Лакташи, Приједор, Прњавор и Требиње) територију Републике Српске чине и 53 општине:

Такође, територију Републике Српске чини и Брчко Дистрикт као кондоминијум.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Чланови 5—9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16)
2)
Члан 10. Закона о локалној самоуправи
3)
Градоначелник Источног Сарајева је био једини градоначелник који се бирао посредно у Скупштини града (1999—2020).
општине_и_градови_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/05/07 22:12