Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_рогатица

Општина Рогатица

Општина Рогатица, јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Обухвата Рогатицу и још 117 насељених мјеста.

Општина има површину од 645 квадратних километара и 10.302 становника.

Политичко уређење

Органи општине Рогатица су Скупштина општине и начелник општине.

Скупштина општине је представнички орган и орган одлучивања и креирања политике општине. Скупштина има 19 одборника који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се предсједник и потпредсједник Скупштине.

Начелник општине је носилац извршне власти у општини. Он руководи Општинском управом и представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, непосредним тајним изборима. Начелник општине има замјеника којег бира Скупштина општине на предлог начелника општине.

На подручју општине Рогатица налази се 13 мјесних заједница као облика непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи.

Насељена мјеста

Подручје општине Рогатица обухвата укупно 118 насељених мјеста:

 1. Агаровићи
 2. Бабљак
 3. Бегзадићи
 4. Берковићи
 5. Бећи
 6. Бехећи
 7. Бјелогорци
 8. Блажијевићи
 9. Божине
 10. Борач
 11. Борика
 12. Боровац
 13. Боровско
 14. Бранковићи
 15. Брда
 16. Брезје
 17. Брчигово
 18. Бурати
 19. Варошиште
 20. Враголови
 21. Вражалице
 22. Вратар
 23. Врело
 24. Врлазје
 25. Газије
 26. Годомиље
 27. Голубовићи
 28. Гривци
 29. Гуждељи
 30. Гучево
 31. Добраче
 32. Добрашина
 33. Добромеровићи
 34. Доброучићи
 35. Дробњићи
 36. Дуб
 37. Думањићи
 38. Ђедовићи
 39. Жепа
 40. Живаљевина
 41. Живаљевићи
 42. Загајеви
 43. Загорице
 44. Закомо
 45. Зиличина
 46. Јаровићи
 47. Јасенице
 48. Камен
 49. Карачићи
 50. Ковањ
 51. Козадре
 52. Козићи
 53. Копљевићи
 54. Крамер Село
 55. Крвојевићи
 56. Кујунџијевићи
 57. Кукавице
 58. Кусуци
 59. Лађевине
 1. Лазе
 2. Лепеница
 3. Лубардићи
 4. Љубомишље
 5. Маравићи
 6. Махала
 7. Медна Лука
 8. Месићи
 9. Мислово
 10. Мргудићи
 11. Нахота
 12. Обратићи
 13. Округло
 14. Орахово
 15. Осово
 16. Отрицево
 17. Павичина Кула
 18. Пашић Кула
 19. Пешурићи
 20. Пијевчићи
 21. Плање
 22. Пљеско
 23. Пљешевица
 24. Подгај
 25. Покривеник
 26. Прибошијевићи
 27. Припечак
 28. Просјечено
 29. Пуртићи
 30. Радић
 31. Рађевићи
 32. Ракитница
 33. Рибиоц
 34. Рогатица
 35. Русановићи
 36. Сељани
 37. Сјемећ
 38. Сјеверско
 39. Слап
 40. Сочице
 41. Стара Гора
 42. Стари Брод
 43. Старчићи
 44. Стјенице
 45. Стоп
 46. Стрмац
 47. Судићи
 48. Суровићи
 49. Трново
 50. Феризовићи
 51. Чавчићи
 52. Чадовина
 53. Чубрићи
 54. Шаторовићи
 55. Шена Крена
 56. Шетићи
 57. Шљедовићи
 58. Шљивно
 59. Штавањ

Значајне личности

Значајне политичке и јавне личности Рогатице у садашњости:1)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Списак садржи личности о којима постоји биографски чланак.
општина_рогатица.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/17 20:00