Корисничке алатке

Алатке сајта


општине_црне_горе

Општине Црне Горе

Општине, јединице локалне самоуправе у Црној Гори.

Државну територију чине 23 општине, главни град Подгорица и пријестоница Цетиње.

Општине

Границе јединице локалне самоуправе одређене су границама насеља и, по правилу, поклапају се са подручјем катастарских општина које улазе у њен састав. Нова општина се може основати на територији која представља природну и географску цјелину, као и економски повезан простор са сједиштем општине као гравитационим центром.1)

Општина има својство правног лица. Може имати грб и заставу (симболе), као и празник. Основни акт општине је статут.2)

Органи општине су скупштина општине и предсједник општине. Скупштина општине је представнички орган грађана општине. Чине је одборници који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се предсједник скупштине, а може се бирати и потпредсједник скупштине. Предсједник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши скупштина општине. Општина има највише два потпредсједника општине. Локалном управом координира главни администратор.

Главни град и пријестоница

Главни град Подгорица је административни центар и врши послове локалне самоуправе који су утврђени за општину. Органи главног града су Скупштина главног града и градоначелник који врше надлежности као и скупштина општине и предсједник општине.3)

Пријестоница Цетиње је историјски и културни центар. У пријестоници се поред послова локалне самоуправе врше и поједине највише државне функције. Органи пријестонице су Скупштина пријестонице и градоначелник. Пријестоница има Сенат којим предсједава предсједник Црне Горе.4)

Списак општина

Поред главног града Подгорице и пријестонице Цетиње државну територију Црне Горе чине и 23 општине:

 1. Андријевица
 2. Бар
 3. Беране
 4. Бијело Поље
 5. Будва
 6. Гусиње
 7. Даниловград
 8. Жабљак
 9. Зета
 10. Котор
 11. Колашин
 12. Мојковац
 1. Никшић
 2. Петњица
 3. Плав
 4. Плужине
 5. Пљевља
 6. Рожаје
 7. Тиват
 8. Тузи
 9. Улцињ
 10. Херцег Нови
 11. Шавник

Сродни чланци

1)
Закон о територијалној организацији Црне Горе („Службени лист Црне Горе”, бр.​​ 54/11,​​ 26/12,​​ 27/13,​​ 62/13,​​ 12/14,​​ 3/16,​​ 31/17,​​ 86/18,​​ 3/20​​ и​​ 92/22)
2)
Закон о локалној самоуправи („Службени лист Црне Горе”, бр. 2/18, 34/19 и 38/20)
3)
Закон о Главном граду („Службени лист Црне Горе”, бр. ​​65/05,​​ 88/09,​​ 72/10,​​ 2/16,​​ 31/17​​ и​​ 92/22)
4)
Закон о Пријестоници („Службени лист Црне Горе”, број 51/17)
општине_црне_горе.txt · Последњи пут мењано: 2022/10/29 22:50