Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_ново_горажде

Општина Ново Горажде

Општина Ново Горажде (раније општина Српско Горажде), јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Обухвата Копаче и још 67 насељених мјеста.

Општина има површину од 123 квадратна километра и 2.915 становника.

Политичко уређење

Српска општина Горажде проглашена је 25. априла 1993. доношењем Закона о образовању Српске општине Горажде.1) Измјенама и допунама закона од 19. јуна 1996. дотадашњи назив „Српска општина Горажде” промијењен је у „општина Српско Горажде”.2) Измјенама закона од 27. јула 2005. прописан је садашњи назив „општина Ново Горажде”.3) Органи општине су Скупштина општине и начелник општине.

Скупштина општине је представнички орган и орган одлучивања и креирања политике општине. Скупштина има 13 одборника који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се предсједник и потпредсједник Скупштине.

Начелник општине је носилац извршне власти у општини. Он руководи Општинском управом и представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, непосредним тајним изборима. Начелник општине има замјеника којег бира Скупштина општине на предлог начелника општине.

На подручју општине Ново Горажде налази се [?] мјесних заједница као облика непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи.

Насељена мјеста

Подручје општине Ново Горажде обухвата укупно 68 насељених мјеста:

 1. Башабулићи
 2. Благојевићи
 3. Богданићи
 4. Борак Брдо
 5. Борова
 6. Бошање
 7. Бучје
 8. Влаховићи
 9. Вранпоток
 10. Вучетић
 11. Гај
 12. Гојчевићи
 13. Градац
 14. Доње Село
 15. Драговићи
 16. Драгољи
 17. Живојевићи
 18. Жигови
 19. Житово
 20. Жужело
 21. Закаље
 22. Запљевац
 23. Земегреси
 24. Зидине
 25. Зорлаци
 26. Зубовићи у Оглечеви
 27. Јабука
 28. Казагићи
 29. Канлићи
 30. Караузовићи
 31. Каровићи
 32. Копачи
 33. Костеник
 34. Крашићи
 1. Креча
 2. Љесковик
 3. Машићи
 4. Милановићи
 5. Неворићи
 6. Новаковићи
 7. Оџак
 8. Подкозара Горња
 9. Подкозара Доња
 10. Подмељине
 11. Подхомара
 12. Прибјеновићи
 13. Пролаз
 14. Пршеши
 15. Радијевићи
 16. Радићи
 17. Радмиловићи
 18. Роповићи
 19. Русањ
 20. Сеоца
 21. Слатина
 22. Сопотница
 23. Сурови
 24. Требешево
 25. Устипрача
 26. Ухотићи
 27. Хајрадиновићи
 28. Хладила
 29. Хрид
 30. Хрушањ
 31. Хубјери
 32. Џуха
 33. Шовшићи
 34. Шућурићи

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Закон о образовању Српске општине Горажде („Службени гласник Републике Српске”, број 4/93)
2)
Закон о изменама и допунама Закона о територијалној организацији и локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 15/96)
3)
Закон о измјенама Закона о територијалној организацији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 103/05)
општина_ново_горажде.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 10:38