Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_билећа

Општина Билећа

Општина Билећа, јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Обухвата Билећу и још 60 насељених мјеста.

Општина има површину од 633 квадратна километра и 10.607 становника.

Политичко уређење

Органи општине Билећа су Скупштина општине и начелник општине.

Скупштина општине је представнички орган и орган одлучивања и креирања политике општине. Скупштина има 21 одборника који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се предсједник и потпредсједник Скупштине.

Начелник општине је носилац извршне власти у општини. Он руководи Општинском управом и представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, непосредним тајним изборима. Начелник општине има замјеника којег бира Скупштина општине на предлог начелника општине.

На подручју општине Билећа налази се [?] мјесних заједница као облика непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи.

Насељена мјеста

Подручје општине Билећа обухвата укупно 61 насељено мјесто:

 1. Баљци
 2. Бијела Рудина
 3. Бијељани
 4. Билећа
 5. Боденик
 6. Богдашићи
 7. Брестице
 8. Влахиња
 9. Врањска
 10. Врбица
 11. Голобрђе
 12. Горња Мека Груда
 13. Горњи Давидовићи
 14. Граница
 15. Делеуша
 16. Дивин
 17. Длакоше
 18. Дола
 19. Доња Мека Груда
 20. Доњи Давидовићи
 21. Ђече
 22. Жудојевићи
 23. Засада
 24. Заушје
 25. Звијерина
 26. Качањ
 27. Калац
 28. Корита
 29. Кривача
 30. Крстаче
 31. Кукричје
 1. Кути
 2. Лађевићи
 3. Љубишићи
 4. Милавићи
 5. Мириловићи
 6. Мируше
 7. Мрежица
 8. Нарат
 9. Његановићи
 10. Обло Брдо
 11. Орах
 12. Ораховице
 13. Пађени
 14. Паник
 15. Плана
 16. Подгорје
 17. Подосоје
 18. Прераца
 19. Пријевор
 20. Присоје
 21. Риоца
 22. Селишта
 23. Симијова
 24. Скроботно
 25. Тодорићи
 26. Торич
 27. Трновица
 28. Фатница
 29. Чепелица
 30. Шобадине

Сродни чланци

Спољне везе

општина_билећа.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/17 19:23