Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_доњи_жабар

Општина Доњи Жабар

Општина Доњи Жабар (раније општина Српско Орашје), јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Обухвата Доњи Жабар и још 5 насељених мјеста.

Општина има површину од 49 квадратних километара и 3.669 становника.

Политичко уређење

Српска општина Орашје образована је 21. јула 1993. доношењем Закона о образовању Српске општине Орашје1) са сједиштем у Орашју. Измјенама и допунама закона од 19. јуна 1996. дотадашњи назив „Српска општина Орашје” промијењен је у „општина Српско Орашје”.2) Измјенама закона од 27. јула 2005. прописан је садашњи назив „општина Доњи Жабар”.3) Органи општине су Скупштина општине и начелник општине.

Скупштина општине је представнички орган и орган одлучивања и креирања политике општине. Скупштина има 13 одборника који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се предсједник и потпредсједник Скупштине.

Начелник општине је носилац извршне власти у општини. Он руководи Општинском управом и представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, непосредним тајним изборима. Начелник општине има замјеника којег бира Скупштина општине на предлог начелника општине.

На подручју општине Доњи Жабар налазе се 4 мјесне заједнице као облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи.

Насељена мјеста

Подручје општине Доњи Жабар обухвата укупно 6 насељених мјеста:

  1. Доњи Жабар
  2. Јењић
  3. Лепница
  4. Лончари
  5. Оштра Лука
  6. Човић Поље.

Значајне личности

Значајне политичке и јавне личности Доњег Жабара у садашњости:4)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Закон о образовању Српске општине Орашје („Службени гласник Републике Српске”, број 12/93)
2)
Исправка Закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији и локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 17/96)
3)
Закон о измјенама Закона о територијалној организацији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 103/05)
4)
Списак садржи личности о којима постоји биографски чланак.
општина_доњи_жабар.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/17 19:35