Општина Петрово

Општина Петрово, јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Обухвата Петрово и још 6 насељених мјеста.

Општина има површину од 118 квадратних километара и 6.317 становника.

Политичко уређење

Органи општине Петрово су Скупштина општине и начелник општине.

Скупштина општине је представнички орган и орган одлучивања и креирања политике општине. Скупштина има 17 одборника који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се предсједник и потпредсједник Скупштине.

Начелник општине је носилац извршне власти у општини. Он руководи Општинском управом и представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, непосредним тајним изборима. Начелник општине има замјеника којег бира Скупштина општине на предлог начелника општине.

На подручју општине Петрово налази се 7 мјесних заједница као облика непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи.

Насељена мјеста

Подручје општине Петрово обухвата укупно 7 насељених мјеста:

  1. Порјечина
  2. Калуђерица
  3. Какмуж
  4. Карановац
  5. Кртова
  6. Сочковац

Сродни чланци

Спољне везе

Штампање