Корисничке алатке

Алатке сајта


савез_општина_и_градова_републике_српске

Савез општина и градова Републике Српске

Савез општина и градова Републике Српске (СОГРС), удружење од јавног интереса у Републици Српској.

Сједиште му се налази у Бијељини.

Дјелокруг

Савез општина и градова Републике Српске је основан 1998. године у Брчком. Чине га удружене општине и градови због међусобне сарадње те због пружања сервиса свим чланицама, размјене искустава, заједничког наступа и дјеловања. Савез је национална асоцијација јединица локалне самоуправе која заступа њихове интересе пред централним властима и представља центар за пружање услуга из области локалне самоуправе.

Дјелатност Савеза општина и градова Републике Српске: организује размјену искустава и друге облике међународне сарадње, утврђује и заузима ставове о питањима од заједничког интереса, сарађује са органима и организацијама које се залажу за исте циљеве; организује расправе о актуелним питањима заштите, развоја и унапређивања локалне самоуправе; унапређује и развија активност јавних служби у комунално-стамбеној области, урбанизму, здравству, социјалној заштити, образовању, култури и заштити човјекове околине; утврђује програм рада и предузима мјере за њихово остваривање; предлаже измјене или доношење прописа и мјера Републике Српске у области локалне самоуправе; информише о пракси у Републици и иностранству у областима од значаја за локалну самоуправу; сарађује са међународним и националним асоцијацијама локалних власти и са иностраним градовима и општинама.1)

Организација

Савез општина и градова Републике Српске је статутарно дефинисан као друштвена организација од јавног интереса у коју се добровољно удружују општине и градови. Органи удружења су: Скупштина, Предсједништво и Надзорни одбор.

Скупштина је највиши орган. Скупштину сачињавају представници чланова (укупно 56 начелника општина и 8 градоначелника). Скупштина има предсједника и три потпредсједника.

Предсједништво је извршни орган Скупштине који усклађује рад и обавља послове удружења између два засједања Скупштине. Предсједништво има 17 чланова. Генерални секретар је члан Предсједништва по положају. Предсједник удружења је уједно и предсједник Предсједништва.2)

Сродни чланци

Спољне везе

савез_општина_и_градова_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 18:17