Удружење од јавног интереса

Удружење од јавног интереса, удружење грађана чије дјеловање превазилази интересе његових чланова и намијењено је интересу јавности у Републици Српској.

Статус

Према Закону о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске1) неко удружење може стећи статус удружења од јавног интереса ако његово дјеловање превазилази интересе његових чланова и ако је намијењено интересу јавности, односно неким њеним сегментима, у сљедећим областима: здравство, наука, социјална заштита, заштита околине, цивилно друштво, ратни ветерани, људска права, права мањина, помоћ сиромашним и социјално угроженим, помоћ инвалидима, дјеци и старијим лицима, толеранција, култура, аматерски спортови, вјерске слободе, помоћ жртвама елементарних непогода, удружења потрошача и другим областима од јавног интереса.

Статус удружења од јавног интереса утврђује Влада Републике Српске на предлог Министарства управе и локалне самоуправе, уз претходно мишљење надлежног министарства, по основу историјског, културолошког, мултиетничког, територијалног и социјално-хуманитарног принципа.

Списак удружења

Укупно 29 удружења у Републици Српској носи статус удружења од јавног интереса:2)

 1. Удружење пензионера Републике Српске
 2. Удружење „Јасеновац-Доња Градина“
 3. Удружење ампутираца „Удас“
 4. Савез дистрофичара Републике Српске
 5. Савез инвалида рада Републике Српске
 6. Савез глувих и наглувих Републике Српске
 7. Савез слијепих Републике Српске
 8. Савез параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске
 9. Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске
 10. Савез друштава добровољних давалаца крви Републике Српске
 1. Српско просвјетно и културно друштво «Просвјета»
 2. Савез организација и удружења ратних војних инвалида Републике Српске
 3. Савез удружења цивилних жртава рата Републике Српске
 4. Омладински савјет Републике Српске
 5. Покрет потрошача Републике Српске
 6. Савез радиоаматера Републике Српске
 7. Савез за ријетке болести
 8. Удружење жена жртава рата Републике Српске
 9. Савез удружења бораца НОР-а
 10. Удружење породица са четворо и више дјеце Републике Српске
 11. Асоцијација «Ствараоци Републике Српске»
 12. Удружење за помоћ лицима са аутизмом «Дјеца свјетлости»
 13. Ватрогасни савез Републике Српске

Сродни чланци

1)
Закон о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 42/05)
2)
Одлука о додјели статуса удружења од јавног интереса („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/06, 117/10 и 7/16)
Штампање