Борачка организација Републике Српске

Борачка организација Републике Српске (БОРС), најмногобројније удружење од јавног интереса у Републици Српској.

Сједиште Борачке организације је у Бањој Луци.

Историјат

Борачка организација Републике Српске је основана 27. јуна 1993. године под називом „Републичко удружење учесника рата од 1990. године Републике Српске” и као такво регистровано код Основног суда у Бањој Луци под бројем 2/93, од 9. августа 1993. године.

Републичко удружење је дана 7. јула 1997. године, одлуком Скупштине број 315/97, промијенило назив у Борачку организацију Републике Српске и под тим именом је регистрована код Основног суда у Бањој Луци под бројем 31/97 од 18. јула 1997. године.1)

Организација

Борачка организација Републике Српске (енгл. Veterans organisation of Republic of Srpska, VORS) статутарно је дефинисана као јединствена друштвена организација бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих и заробљених бораца одбрамбено-ослободилачких ратова српског народа. Она је нестраначка организација чије се организовање, програмски циљеви и дјеловање заснивају на демократским принципима и у складу са Уставом и законима Републике Српске.

Борачка организација Републике Српске има својство правног лица, а такво својство имају и општинске/градске борачке организације. У складу са законом врши и јавна овлашћења.

Борачку организацију представља и заступа предсједник Скупштине који је истовремено и предсједник Борачке организације. Органи Борачке организације су: скупштина мјесне борачке организације, скупштина општинске/градске борачке организације, Скупштина Борачке организације, предсједништва као извршно-оперативни органи на свим нивоима, Одбор породица погинулих и заробљених бораца, Одбор ратних војних инвалида и Надзорни одбор.2)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 2. Статута Борачке организације Републике Српске (2016)
Штампање