Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_трговине_и_туризма_републике_српске

Министарство трговине и туризма Републике Српске

Министарство трговине и туризма Републике Српске (МТТ РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство трговине и туризма обавља управне и друге стручне послове који се односе на: промет робе и услуга у земљи и иностранству; издавање дозволе домаћим правним лицима за изношење средстава изван БиХ у сврху обављања привредних дјелатности у иностранству; туризам и угоститељство; занатство; дјелатност лобирања; функционисање јединственог тржишта; утицај привредног система и економске политике на тржишту робе и услуга; однос понуде и потражње; стратегију и политику развоја трговине и туризма; општу туристичку информативно-пропагандну дјелатност; снабдјевеност тржишта; интервентне набавке; цијене робе и услуга; планирање развоја, заштиту и одрживо коришћење туристичких простора; истраживање туристичког тржишта; заштиту потрошача; предузећа и друга правна лица у области промета, туризма и угоститељства; самосталне радње и друге облике самосталног привређивања у свим привредним и другим дјелатностима, осим самосталног привређивања у дјелатностима у којима је законом утврђен дјелокруг другог републичког органа управе; вођење првостепеног управног поступка; послове управног надзора; финансијску помоћ за правна лица која су у надлежности Министарства, пружање информација путем медија и других видова информисања о раду; учешће у изради и доношење прописа из ресорне надлежности и њихово усклађивање са законодавством ЕУ (acquis communautaire); учешће у процесима европских интеграција и пројектима у вези са њима у области трговине, туризма и угоститељства; формирање и установљавање базе података и одговарајућих регистара по областима из надлежности Министарства, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, и друге послове у складу са законом.1)

Организација

На челу Министарства се налази министар трговине и туризма који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Секретаријат, Ресор трговине, Ресор туризма и угоститељства и Ресор за правне послове.2)

У саставу Министарства је Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме.

Списак министара

 1. Миленко Станић (1993—1994)3)
 2. Свето Ковачевић (1994—1995)4)
 3. Спасоје Албијанић (1995—1996)5)6)
 4. Млађен Цицовић (1996—1998)7)
 5. Никола Крагуљ (1998—2001)
 6. Жељко Тадић (2001—?)
 7. Боро Бабић (?—2003)
 8. Борис Гашпар (2003—2006)8)
 9. Предраг Глухаковић (2006—2010)9)
 10. Горана Златковић (2010—2012)
 11. Предраг Глухаковић (2014—2018)
 12. Драгица Ковач (2018—2019)
 13. Севлид Хуртић (2022—2023)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 24. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
3) , 4) , 5) , 7)
Тада под називом Министарство трговине и снабдјевања
6)
Два мандата — четврта и пета Влада
8)
Два мандата — девета и десета Влада
9)
Два мандата — једанаеста и дванаеста Влада
министарство_трговине_и_туризма_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/05 00:28