Добро дошли на Српску енциклопедију

Маида Ибришагић Хрстић

Маида Ибришагић Хрстић (Бања Лука, ФНРЈ, 1959), бивши министар трговине и туризма Републике Српске.

Биографија

Маида Ибришагић Хрстић је рођена 1959. године у Бањој Луци. По професији је инжењер архитектуре. Завршила је магистарски студиј на Архитектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци и пријавила магистарску тезу из области архитектуре и урбанизма под насловом „Проблем бесправне изградње на подручју града Бања Лука — социолошки аспект“. Стручни испит из области архитектуре и урбанизма положила је 2001. године у Министарству за урбанизам, стамбено-комуналне дјелатности, грађевинарство и екологију.

Стални је судски вјештак из области архитектуре, те овлаштени вјештак за вјештачења у управним поступцима пред органима управе и самоуправе из области архитектуре. Радила је у Урбанистичком заводу Бања Лука, МДП „ВРБАС“ Истраживачко развојни центар Бања Лука, те у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске као помоћник министра за урбанизам и просторно планирање, од 2006. до 2011. године. Добитник је бројних награда и признања на међународном и локалном нивоу, међу којима истиче награду „Златни кључ“ Београда.1)

Удата је, мајка једног дјетета.

Сродни чланци

Штампање