Корисничке алатке

Алатке сајта


град_ваљево

Град Ваљево

Град Ваљево (раније општина Ваљево), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Ваљево и још 78 насељених места.1)

Град има површину од 905 квадратних километара и 90.312 становника.

Политичко уређење

Статус града Ваљева је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и градске управе.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 51 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 7 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градске управе за поједине области се образују за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градским управама руководе начелници.

Насељена места

Подручје града Ваљева обухвата укупно 79 насељених места:

 1. Бабина Лука
 2. Балиновић
 3. Бачевци
 4. Белић
 5. Белошевац
 6. Беомужевић
 7. Близоње
 8. Бобова
 9. Богатић
 10. Бранговић
 11. Бранковина
 12. Брезовице
 13. Бујачић
 14. Веселиновац
 15. Влашчић
 16. Врагочаница
 17. Вујиновача
 18. Гола Глава
 19. Горић
 20. Горња Буковица
 21. Горња Грабовица
 22. Горње Лесковице
 23. Дегурић
 24. Дивци
 25. Дивчибаре
 26. Доња Буковица
 27. Доња Грабовица
 28. Доње Лесковице
 29. Драчић
 30. Дупљај
 31. Жабари
 32. Забрдица
 33. Зарубе
 34. Златарић
 35. Јазовик
 36. Јасеница
 37. Јовања
 38. Јошева
 39. Каменица
 1. Кланица
 2. Клинци
 3. Ковачице
 4. Козличић
 5. Котешица
 6. Кунице
 7. Лелић
 8. Лозница
 9. Лукавац
 10. Мајиновић
 11. Мијачи
 12. Миличиница
 13. Мрчић
 14. Оглађеновац
 15. Осладић
 16. Пакље
 17. Пауне
 18. Петница
 19. Попучке
 20. Пријездић
 21. Причевић
 22. Рабас
 23. Равње
 24. Рађево Село
 25. Ребељ
 26. Ровни
 27. Сандаљ
 28. Седлари
 29. Ситарице
 30. Совач
 31. Станина Река
 32. Стапар
 33. Стрмна Гора
 34. Стубо
 35. Суводање
 36. Сушица
 37. Таор
 38. Тубравић
 39. Тупанци

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Ваљево у свом саставу нема градских општина.
град_ваљево.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/06 22:37