Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_за_просторно_уређење_грађевинарство_и_екологију_републике_српске

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске (МПУГЕ РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију врши управне и друге стручне послове који се односе на: интегрално планирање и уређење простора, примјену Просторног плана Републике, управни надзор, ревизију и давање сагласности на просторне планове јединица локалне самоуправе и посебних подручја, на урбанистичке и регулационе планове, ревизију просторно-планске документације, развојне програме и инвестиционо-техничке документације од посебног интереса за Републику, стручно и финансијско учешће у изради просторно-планске документације локалних заједница, урбанистичко планирање, грађење, успостављање јединствене централне базе података о простору Републике, давање овлашћења правним и физичким лицима за обављање дјелатности у дјелокругу Министарства, испитивање и стручно оспособљавање, уређење грађевинског земљишта, производњу грађевинског материјала, развој и услуге у области грађевинарства, стамбену изградњу и њено финансирање, стамбено задругарство, стамбене односе, стицање својине над стамбеним зградама и становима у заједничкој својини, одржавање и управљање стамбеним зградама и заједничким дијеловима стамбених зграда, финансијска помоћ за правна лица која су у надлежности Министарства, друге послове из стамбено-комуналне дјелатности, интегралну заштиту и унапређивање животне средине и природе уопште, истраживање, планирање и управљање кроз мјере заштите животне средине, заштиту озонског омотача, праћење климатских промјена, свеобухватну заштиту добара од општег интереса, природне ресурсе, природно и културно насљеђе, стручно и финансијско учешће у рестаурацији, реконструкцији и конзервацији природног и културно-историјског насљеђа у Републици, учешће у изради и реализацији програмских аката на међународном и домаћем нивоу из области заштите животне средине, остваривање и координацију стручне сарадње и размјене искуства са међународним и домаћим органима и организацијама и невладиним организацијама у области заштите животне средине, учешће у реализацији пројеката финансираних од међународних финансијских организација у области заштите животне средине, стручно и финансијско учешће у заштити и одржавању националних паркова Републике, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, учешће у процесима европских интеграција кроз пројекте и програме финансирања у области просторног планирања, грађевинарства и екологије, и друге послове у складу са законом.1)

Организација

На челу Министарства се налази министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Секретаријат, Ресор за урбанизам и просторно планирање, Ресор за грађевинарство и Ресор за заштиту животне средине.2)

У саставу Министарства је Републичка дирекција за обнову и изградњу.

Списак министара

  1. Радослав Брђанин (1993—1995)4)5)
  2. Ратко Мишановић (1995—1998)6)7)
  3. Јово Башић (1998—2001)8)
  4. Неђо Ђурић (2001—2003)9)
  5. Менсур Шехагић (2003—?)
  6. Хрусто Тупековић (?—2005)
  7. Мухамед Лишић (2005—2006)
  8. Фатима Фетибеговић (2006—2010)10)
  9. Бојан Випотник (од 2022)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 29. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
3)
Тада под називом Министарство за просторно уређење
4)
Тада под називом Министарство урбанизма, стамбено-комуналних послова и грађевинарства
5)
Два мандата — друга и трећа Влада
6)
Тада под називом Министарство за урбанизам, стамбено-комуналне послове и грађевинарство
7)
Три мандата — четврта, пета и шеста Влада
8)
Тада под називом Министарство за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и екологију
9)
Тада под називом Министарство за урбанизам, стамбено-комуналне дјелатности, грађевинарство и екологију
10)
Два мандата — једанаеста и дванаеста Влада
11)
Четири мандата — тринаеста, четрнаеста, петнаеста и шеснаеста Влада
министарство_за_просторно_уређење_грађевинарство_и_екологију_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/06 00:01