Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_гаџин_хан

Општина Гаџин Хан

Општина Гаџин Хан, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Гаџин Хан и још 33 насељена места.

Општина има површину од 325 квадратних километара и 8.389 становника.

Политичко уређење

Органи општине Гаџин Хан су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 33 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Гаџин Хан обухвата укупно 34 насељена места:

 1. Виландрица
 2. Велики Вртоп
 3. Велики Крчимир
 4. Гаре
 5. Гаџин Хан
 6. Горње Власе
 7. Горњи Барбеш
 8. Горње Драговље
 9. Горњи Душник
 10. Гркиња
 11. Доњи Барбеш
 12. Доње Драговље
 13. Доњи Душник
 14. Дуга Пољана
 15. Дукат
 16. Јагличје
 17. Калетинац
 1. Копривница
 2. Краставче
 3. Личје
 4. Мали Вртоп
 5. Мали Крчимир
 6. Марина Кутина
 7. Миљковац
 8. Ново Село
 9. Овсињинац
 10. Равна Дубрава
 11. Семче
 12. Сопотница
 13. Тасковићи
 14. Топоница
 15. Ћелије
 16. Чагровац
 17. Шебет

Сродни чланци

Спољне везе

општина_гаџин_хан.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:50