Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_владичин_хан

Општина Владичин Хан

Општина Владичин Хан, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Владичин Хан и још 50 насељених места.

Општина има површину од 366 квадратних километара и 20.871 становника.

Политичко уређење

Органи општине Владичин Хан су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 37 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Владичин Хан обухвата укупно 51 насељено место:

 1. Владичин Хан
 2. Балиновце
 3. Бачвиште
 4. Белановце
 5. Белишево
 6. Богошево
 7. Брестово
 8. Врбово
 9. Гариње
 10. Горње Јабуково
 11. Грамађе
 12. Декутинце
 13. Доње Јабуково
 14. Дупљане
 15. Житорађе
 16. Зебинце
 17. Јагњило
 18. Јастребац
 19. Јовац
 20. Калиманце
 21. Кацапун
 22. Козница
 23. Копитарце
 24. Костомлатица
 25. Кржинце
 26. Кукавица
 1. Куново
 2. Лепеница
 3. Лебет
 4. Летовиште
 5. Љутеж
 6. Мазараћ
 7. Манајле
 8. Мањак
 9. Мртвица
 10. Островица
 11. Полом
 12. Прекодолце
 13. Прибој
 14. Равна Река
 15. Рдово
 16. Репинце
 17. Репиште
 18. Ружић
 19. Солачка Сена
 20. Срнећи Дол
 21. Стубал
 22. Сува Морава
 23. Теговиште
 24. Урвич
 25. Џеп

Сродни чланци

Спољне везе

општина_владичин_хан.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:47