Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_саобраћаја_и_веза_републике_српске

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске (МСВ РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство саобраћаја и веза врши управне и стручне послове који се односе на:1)

 • друмски саобраћај, безбједност друмског саобраћаја, техничку исправност моторних возила и издавање одобрења за рад станица за техничке прегледе моторних возила, јавне путеве (ауто-путеве, магистралне путеве и регионалне путеве), расподјелу међународних билатералних дозвола за превоз робе у међународном друмском саобраћају, издавање лиценци за возаче и возила у међународном друмском саобраћају;
 • жељезнички саобраћај, безбједност жељезничког саобраћаја, жељезничку инфраструктуру, индустријске жељезнице, градске жељезнице и жичаре, верификацију предузећа за производњу жељезничке опреме, одобравање прототипних уређаја и уврштавање у саобраћај нових жељезничких возила;
 • ваздушни саобраћај, аеродроме, авио-предузећа, удружења и асоцијације у области ваздушног саобраћаја;
 • ријечни и језерски саобраћај, безбједност ријечног и језерског саобраћаја, уређење пловних путева, пловне објекте и њихову регистрацију, водну инфраструктуру (луке, пристаништа, товаришта и друго), издавање увјерења о оспособљености за управљање чамцем, саобраћајне сагласности и одобрења за упловљавање бродова;
 • комбиновани саобраћај и претоварне услуге;
 • систем веза;
 • радио-везе;
 • поштански, телеграфски и телефонски саобраћај;
 • телекомуникације, телекомуникациону инфраструктуру радиодифузног система;
 • праћење и усмјеравање развоја свих видова саобраћаја и телекомуникација;
 • координацију реформе саобраћаја према правилима Европске уније;
 • предлагање закона и доношење подзаконских акта из области саобраћаја;
 • координацију при изради дугорочних и средњорочних планских докумената развоја саобраћаја Републике;
 • израду стратешких инфраструктурних пројеката и инвестиционих програма из области саобраћаја и других инфраструктурних радова који су од значаја за одрживи развој Републике, а који се у потпуности или дјелимично финансирају средствима буџета;
 • пружање информација путем медија и других видова информисања о свом раду, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, и друге послове у складу са законом.

Организација

На челу Министарства се налази министар саобраћаја и веза који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Секретаријат, Ресор друмског саобраћаја, Ресор жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја и Ресор поштанског саобраћаја, телекомуникације и европске интеграције.2)

У саставу Министарства је Агенција за безбједност саобраћаја.

Списак министара

 1. Недељко Лајић (1992—1998)3)
 2. Марко Павић (1998—2001)
 3. Бранко Докић (2001—2003)
 4. Драган Шолаја (2003—2005)
 5. Драгоја Лајић (2005—2006)
 6. Неђо Трнинић (2014—2019)5)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 26. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
3)
Шест мандата — прва, друга, трећа, четврта, пета и шеста Влада
4)
Четири мандата — једанаеста, дванаеста, тринаеста и четрнаеста Влада
5)
Два мандата — петнаеста и шеснаеста Влада
министарство_саобраћаја_и_веза_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/01/03 00:03