Корисничке алатке

Алатке сајта


вирус_корона_у_републици_српској

Вирус корона у Републици Српској

Вирус корона
у Републици Српској

Почетак епидемије:
5. март 2020.
Бања Лука

Укупно заражених:
121.273

Укупно преминулих:
6.666

Службени сајт:
koronavirususrpskoj.com

Вирус корона у Републици Српској, први случај зараженог лица забиљежен је 5. марта 2020. године у Бањој Луци.

У периоду до 27. јуна 2023. године у свим општинама и градовима укупно је потврђено 121.273 заражених и 6.666 преминулих.1)2)

Коронавируси

Коронавируси су велика породица вируса и названи су по крошњама које су као круне на њиховој површини. Понекад се коронавируси који инфицирају животиње могу измијенити и заразити људе и постати нови вирус корона (донедавни примјери су SARS-CoV и MERS-CoV).3)

Ознака SARS-CoV-2 или 2019-nCoV јесте назив за нови вирус корона.
Ознака COVID-2019 јесте назив обољења изазваног новим вирусом корона.

Републички штаб за ванредне ситуације

Због епидемиолошке ситуације Влада Републике Српске је 16. марта 2020. прогласила ванредну ситуацију. Активиран је Републички штаб за ванредне ситуације као оперативно-стручно тијело за координацију и руковођење приликом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. Командант је предсједник Владе Републике Српске, замјеник команданта је министар унутрашњих послова, а начелник Републичког штаба је директор Републичке управе цивилне заштите. Чланове РШВС именује и разрјешава Влада Републике Српске.4)

Доношењем одлуке о проглашењу стања ванредне ситуације под команду Републичког штаба стављају се: специјализоване јединице заштите и спасавања које формира Влада Републике Српске; штабови за ванредне ситуације, јединице и тимови цивилне заштите које формирају органи јединице локалне самоуправе; штабови за ванредне ситуације и јединице и тимови за заштиту и спасавање које формирају привредна друштва и друга правна лица; јединице, тимови и екипе Црвеног крста Републике Српске; јединице и тимови које формирају удружења грађана и друге невладине организације; повјереници заштите и спасавања; професионалне и хитне службе (ватрогасци, медицинске и ветеринарске службе и друге службе) и друге организације; грађани.

Надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова Републике Српске дјелују у координацији са Републичким штабом за ванредне ситуације.5)

Ванредно стање

Поред ванредне ситуације коју је раније прогласила Влада Републике Српске, у периоду од 3. априла до 22. маја 2020. трајало је ванредно стање које је прогласила Народна скупштина Републике Српске.

Током ванредног стања могу се, изузетно, актима Народне скупштине односно актима предсједника Републике обуставити поједине одредбе Устава, мијењати организација и овлашћења извршних, управних и правосудних органа и њихов персонални састав, као и територијална организација у Републици. Предсједник Републике Српске може доносити уредбе са законском снагом и одлуке о именовању и разрјешењу функционера из надлежности Народне скупштине, с тим што се такве уредбе и одлуке подносе на потврду Народној скупштини чим она буде у могућности да се састане.6)

Донесено је укупно 19 уредаба са законском снагом.

Значајне личности

Значајне личности које су преминуле од вируса корона:7)

Сродни чланци

Спољне везе

2)
У укупан број заражених и преминулих није укључен Брчко Дистрикт.
4)
Члан 42. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске”, број 121/12)
5)
Члан 41. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
6)
Члан 81. Устава Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 и 48/11)
7)
Списак садржи личности о којима постоји биографски чланак.
вирус_корона_у_републици_српској.txt · Последњи пут мењано: 2023/07/01 21:52