Корисничке алатке

Алатке сајта


душко_шњегота

Душко Шњегота

Душко
Шњегота

Рођење:
10. фебруар 1967.
Србац, СФРЈ

Смрт:
28. октобар 2020.
Београд, Србија

Познат као:
економиста

Душко Шњегота (Србац, СФРЈ, 10. фебруар 1967 — Београд, Србија, 28. октобар 2020), српски универзитетски професор и доктор економских наука. Бивши главни ревизор Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Биографија

Душко Шњегота је рођен 10. фебруара 1967. године у Српцу, СФРЈ (данас Република Српска). Дипломирао је 1990. године на Економском факултету у Бањој Луци. Магистрирао је 2001. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду са тезом под називом: „Утврђивање оптималне структуре финансирања приватног сектора у пољопривреди Републике Српске“, а докторирао 2006. године на истом факултету дисертацијом: „Управљачко рачуноводство у функцији развоја пољопривредних предузећа“.

Године 2006. изабран је у звање доцента на Економском факултету у Бањој Луци, за предмет Основе рачуноводства, касније Финансијско рачуноводство. Почетком 2012. изабран је у звање ванредног професора. Са преко тридесет научних и стручних радова учествовао је у раду признатих научних и стручних скупова, од чега више пута у иностранству.

Од 2000. до 2008. године био је стално запослен у Савезу рачуновођа и ревизора Републике Српске на пословима савјетника за примјену прописа из области рачуноводства, ревизије, финансија и пореза. У часопису Савеза досад је, претежно самостално, објавио преко осамдесет стручних радова из области рачуноводства. Од децембра 2008. до новембра 2012. године био је ангажован у Влади Републике Српске на мјесту помоћника министра финансија у Ресору за рачуноводство и ревизију. Одлуком Народне скупштине Републике Српске од новембра 2012. именован је на функцију главног ревизора у Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске, на мандатни период од седам година.

Посједује лиценце овлашћеног ревизора, овлашћеног рачуновође, овлашћеног процјенитеља, овлашћеног интерног ревизора и судског вјештака економске струке.1) Служи се енглеским језиком.

Душко Шњегота је преминуо 28. октобра 2020. године у Београду од посљедица вируса корона.2) Иза себе је оставио супругу и једно дијете.

Сродни чланци

Спољне везе

душко_шњегота.txt · Последњи пут мењано: 2022/12/17 01:11