Корисничке алатке

Алатке сајта


главна_служба_за_ревизију_јавног_сектора_републике_српске

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске (ГСРЈС РС), врховна ревизорска институција у Републици Српској.

Сједиште јој се налази у Бањој Луци.

Организација

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је основана Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске (1999).1) Сачињавали су је главни ревизор, замјеник главног ревизора и служба. Сједиште јој је било у Бањој Луци. Главног ревизора је именовала Народна скупштина на предлог Владе, на мандат од пет година без могућности поновног именовања. Главни ревизор је био члан Координационог одбора за ревизију у Босни и Херцеговини.

Новим Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске (2005)2) одређено је да Главна служба за ревизију наставља да ради под истим називом. Сачињавају је главни ревизор, замјеник главног ревизора, ревизори, административни и други радници. Главног ревизора и замјеника главног ревизора именује Народна скупштина на предлог предсједника Републике, на мандат од седам година без могућности поновног именовања. Главни ревизор и замјеник главног ревизора су уједно и чланови Координационог одбора за ревизију институција Босне и Херцеговине.

Главна служба за ревизију у свом саставу има четири сектора и два одјељења: Кабинет главног ревизора, Сектор за финансијску ревизију, Сектор за ревизију учинка, Сектор за информационе технологије, Одјељење за правну и административну подршку и Одјељење за планирање, развој и контролу квалитета. Запошљава преко 60 радника.3)

Дјелокруг

Главна служба за ревизију је обавезна да врши финансијске ревизије, ревизије учинка и друге специфичне ревизије. Овлашћена је да врши ревизију:4)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 18/99)
2)
Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 98/05)
4)
Чланови 13. и 16. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске
главна_служба_за_ревизију_јавног_сектора_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/12/01 23:30