Корисничке алатке

Алатке сајта


републичко_јавно_тужилаштво_републике_српске

Републичко јавно тужилаштво Републике Српске

Републичко јавно тужилаштво Републике Српске (РЈТ РС), самостални државни орган који предузима законом одређене мјере у погледу откривања и гоњења учинилаца кривичних дјела и улаже правне лијекове ради заштите законитости у Републици Српској.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Организација

Функцију Републичког јавног тужилаштва врше главни републички јавни тужилац, замјеник главног републичког јавног тужиоца, замјеник главног републичког јавног тужиоца — специјални тужилац и републички јавни тужилац. Радом Републичког јавног тужилаштва руководи и представља га главни републички јавни тужилац. Републичко јавно тужилаштво поступа пред свим судовима Републике Српске, као и пред Уставним судом Републике Српске.1)

Организација Републичког јавног тужилаштва, број административно-техничког особља и услови за обављање послова утврђују се Правилником о унутрашњој организацији и пословању јавних тужилаштава Републике Српске. Главни републички јавни тужилац руководи тужилачком управом и доноси општа упутства за рад тужилачких и административних одјељења.2) Републичком јавном тужилаштву су потчињена окружна јавна тужилаштва.

Главни републички јавни тужилац може пред Уставним судом Републике Српске да покреће поступак за оцјену уставности закона који се примјењују у кривичним поступцима, уколико се у пракси постави питање уставности.3)

Све републичке јавне тужиоце именује Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине.

Посебно одјељење

Посебно одјељење Републичког тужилаштва за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала је основано доношењем Закона о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала (2016),4) замјенивши пређашње Специјално тужилаштво Републике Српске.

Посебно одјељење чине замјеник републичког главног тужиоца — специјални тужилац и републички тужиоци распоређени у Посебно одјељење. У оквиру Посебног одјељења оснива се и Јединица за истраге и безбједност коју чине начелник и тужилачки истражиоци (овлашћена службена лица).

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Чланови 6, 8. и 25. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 69/16)
2)
Чланови 36. и 37. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске
3)
Члан 18. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске
4)
Закон о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала („Службени гласник Републике Српске”, број 39/16)
републичко_јавно_тужилаштво_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/12/01 23:25