Корисничке алатке

Алатке сајта


окружна_јавна_тужилаштва_републике_српске

Окружна јавна тужилаштва Републике Српске

Окружна јавна тужилаштва (ОЈТ), самостални државни органи који предузимају законом одређене мјере у погледу откривања и гоњења учинилаца кривичних дјела у Републици Српској.

Оснивају се за подручја окружних судова.

Организација

Функцију окружног јавног тужилаштва врше главни окружни јавни тужилац, замјеник главног окружног јавног тужиоца и окружни јавни тужилац. Радом окружног јавног тужилаштва руководи и представља га главни окружни јавни тужилац. Окружна јавна тужилаштва поступају пред основним и окружним судовима. Могу постојати и подручне канцеларије окружног јавног тужилаштва у одређеним општинама.1)

Организација окружних јавних тужилаштава, број административно-техничког особља и услови за обављање послова утврђују се Правилником о унутрашњој организацији и пословању јавних тужилаштава Републике Српске. Главни окружни јавни тужилац руководи тужилачком управом и доноси општа упутства за рад тужилачких и административних одјељења.2)

Све окружне јавне тужиоце именује Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Чланови 6, 8, 24. и 25. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 69/16)
2)
Чланови 36. и 37. Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске
окружна_јавна_тужилаштва_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 18:36