Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_унутрашњих_послова_републике_српске

Министарство унутрашњих послова Републике Српске

Министарство унутрашњих послова Републике Српске (МУП РС), једно од 16 министарстава Републике Српске. У његовом саставу је Полиција Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Историја

Вршиоци дужности предсједника Републике, др Биљана Плавшић и др Никола Кољевић, прогласили су 28. фебруара 1992. године Закон о Влади којим је предвиђено да Влада има предсједника и два потпредсједника Владе и 13 чланова — министара. Предсједници извршних органа области су по положају били чланови Владе са статусом министра. Један од министара је био „министар за унутрашње послове”. Затим, предсједник Предсједништва Српске Републике Босне и Херцеговине др Радован Караџић прогласио је Закон о министарствима којим је основано Министарство унутрашњих послова.1)2)

Законом о унутрашњим пословима (1992)3) уређено је Министарство које је у свом саставу имало двије службе: Службу јавне безбједности и Службу националне безбједности. Министарство је изван свог сједишта имало центре служби безбједности као подручне јединице, а у њиховом саставу за подручје општине образовала се станица јавне безбједности. Законом о измјенама и допунама Закона о унутрашњим пословима,4) који је донијела Народна скупштина на сједници од 30. децембра 1993, одређени су називи Ресор јавне безбједности и Ресор државне безбједности. Такође, назив „милиција” промијењен је у „полиција”. Формирани су одвојени центри јавне безбједности и центри државне безбједности као подручне јединице.

Након потписивања Дејтонског мировног споразума (1995) којим је Република Српска међународно призната као ентитет, Министарство унутрашњих послова и Полиција Републике Српске наставили су постојати. Послијератним Законом о унутрашњим пословима (1997)5) послове и задатке јавне безбједности је непосредно вршило Министарство док је задржан посебно организован Ресор државне безбједности. Новим Законом о унутрашњим пословима (1998)6) послови и задаци државне безбједности су издвојени изван Министарства. Основана је Обавјештајно-безбједносна служба Републике Српске као посебан републички орган за обавјештајни и контраобавјештајни рад са сједиштем у сједишту предсједника Републике (1998—2004).

Законом о унутрашњим пословима (2012)7) прописано је да су основне организационе јединице ван сједишта Министарства – центри јавне безбједности (ЦЈБ). Према Закону о полицији и унутрашњим пословима (2016)8) дотадашњи центри јавне безбједности су претворени у полицијске управе (ПУ). Септембра 2019. формирана је Јединица жандармерије (ЈЖ). За организовање и руковођење процесом избора директора полиције и замјеника директора полиције образује се Независни одбор.

Дјелокруг

Министарство унутрашњих послова обавља стручне послове који се односе на:9)

 • заштиту од угрожавања Уставом утврђеног поретка и угрожавања безбједности Републике, заштиту живота и личне безбједности грађана, заштиту свих облика својине, спречавање и откривање кривичних дјела и прекршаја, проналажење, лишавање слободе и предаја извршилаца кривичних дјела и прекршаја надлежним органима, одржавање јавног реда и мира, обезбјеђење одржавања јавних скупова, заштита личности и објеката који се посебно обезбјеђују;
 • криминалистичко-техничка вјештачења, безбједност и контрола саобраћаја на путевима, промет, превоз и инспекцијски надзор у вези са прометом и превозом експлозивних материја, превоз опасних материја, заштита од пожара, вођење статистичких и оперативних евиденција потребних за обављање послова Министарства у складу са важећим законима и прописима;
 • пружање помоћи ради отклањања посљедица којима се угрожава безбједност лица и имовине у већем обиму и сарадња са другим полицијским органима у Босни и Херцеговини;
 • управне и друге стручне послове, који се односе на одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, пребивалишта и боравишта грађана, личне карте, путне исправе, регистрација моторних и прикључних возила, возачке дозволе, контрола набављања, држања и ношења оружја и муниције;
 • школовање, стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за потребе органа за унутрашње послове;
 • утврђивање и организовање финкционалних система везе Министарства, послове примјене информационих технологија, планирања и развоја база података и апликација;
 • материјално-финансијске и имовинске послове за потребе Министарства, кадровске послове, послове надзора над законитошћу рада и примјене прописа из области управно-унутрашњих послова;
 • послове који се односе на рад агенција за обезбјеђење личности и објеката;
 • послове стратегије и планирања и европских интеграција;
 • поступање по представкама грађана;
 • сарадња са другим органима управе и институцијама Републике и Босне и Херцеговине;
 • израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, и друге послове у складу са законом.

Организација

На челу Министарства се налази министар унутрашњих послова који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Служба министра, Служба за заштиту интегритета и законитости у раду, Управа за информационо-комуникационе технологије, Управа за правне и кадровске послове, Управа за материјално-финансијске и имовинске послове, Управа за полицијско образовање и Центар за обуку.10)

У саставу Министарства је Полиција Републике Српске на чијем челу је директор полиције, а која има своје основне и унутрашње организационе јединице.

Списак министара

 1. Мићо Станишић (1992—1993)
 2. Ратко Аџић (1993—1994)
 3. Живко Ракић (1994—1995)
 4. Драган Кијац (1995—1998)11)
 5. Милован Станковић (1998—2001)
 6. Зоран Ђерић (2003—2004)
 7. Дарко Матијашевић (2004—2006)12)
 8. Станислав Чађо (2006—2013)13)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Закон о Влади („Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 4/92)
2)
Закон о министарствима („Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 5/92)
3)
Закон о унутрашњим пословима („Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 4/92)
4)
Закон о изменама и допунама Закона о унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске”, број 27/93)
5)
Закон о унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске”, број 23/97)
6)
Закон о унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске”, број 21/98)
7)
Закон о унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске”, број 4/12)
8)
Закон о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске”, бр. 57/16 и 110/16)
9)
Члан 20. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
11)
Три мандата — четврта, пета и шеста Влада
12)
Два мандата — девета и десета Влада
13)
Три мандата — једанаеста, дванаеста и тринаеста Влада
14)
Два мандата — петнаеста и шеснаеста Влада
министарство_унутрашњих_послова_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/03 23:25