Корисничке алатке

Алатке сајта


полиција_републике_српске

Полиција Републике Српске

Полиција Републике Српске, носилац полицијских и других унутрашњих послова из надлежности Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Сједиште јој се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Према Закону о полицији и унутрашњим пословима (2016) Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавља послове државне управе који се односе на заштиту од угрожавања Уставом утврђеног поретка и угрожавања безбједности Републике Српске, заштиту живота и личне безбједности грађана, као и друге послове утврђене законом.1)

Полицијски послови су дефинисани као оперативно-стручни послови којима се обезбјеђују: заштита уставног поретка од насилног угрожавања и промјена, те безбједност Републике Српске у складу са законом; заштита живота и лична безбједност; људска права и слободе; заштита свих облика својине; спречавање вршења кривичних дјела и прекршаја; откривање кривичних дјела и прекршаја; проналажење, лишавање слободе и предаја извршилаца кривичних дјела и прекршаја надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; заштита личности и објеката који се посебно обезбјеђују; идентификација лица, предмета и трагова криминалистичко-техничким методама; безбједност и контрола саобраћаја на путевима и безбједност у другим областима саобраћаја; пружање помоћи ради отклањања посљедица којима се угрожава безбједност лица или имовина у већем обиму; пружање помоћи другим органима; право на јавно окупљање грађана у складу са законом; контрола промета експлозивних материја и запаљивих течности и гасова; заштита од пожара; контрола превоза опасних материја и контрола кретања наоружања и војне опреме.

Поред полицијских послова, остали унутрашњи послови су: управно-правни, који се односе на послове везане за јединствени матични број, пребивалиште и боравиште, путне исправе, личне карте, возачке дозволе, регистрацију моторних и прикључних возила и контролу набављања, држања и ношења оружја и муниције; аналитички, информатички, комуникације; материјално-финансијски и имовински; послови полицијске обуке, стручног оспособљавања и усавршавања; послови који се односе на агенције за обезбјеђење лица и имовине и приватну детективску дјелатност; цивилна заштита (заштита и спасавање људи, материјалних добара и околине од природних и других несрећа, ванредних ситуација и катастрофа) и израда законских и подзаконских аката из области унутрашњих послова.

Организација

На челу Полиције се налази директор полиције који је одговоран министру унутрашњих послова и Влади Републике Српске.

Испод директора полиције се налазе сљедеће организационе јединице:2)

  • Управа полиције
  • Управа криминалистичке полиције
  • Управа за организовани и тешки криминалитет
  • Управа за борбу против тероризма и екстремизма
  • Управа за полицијску подршку
  • Управа за обезбјеђење личности и објеката
  • Специјална антитерористичка јединица (САЈ)

Основне подручне јединице су полицијске управе (ПУ) и полицијске станице (ПС).3)

У саставу Управе полиције се налази Јединица жандармерије (ЈЖ).4)

Полицијски чинови

Полицијски службеници (полицајци) имају један од сљедећих чинова: млађи полицајац, полицајац, виши полицајац, самостални полицајац, главни полицајац, млађи инспектор, инспектор, виши инспектор, самостални инспектор, главни инспектор, генерални инспектор полиције и главни генерални инспектор полиције.

Чин главног генералног инспектора полиције стиче полицијски службеник који је именован за директора, а чин генералног инспектора полиције стиче полицијски службеник именован за замјеника директора. По окончању мандата они враћају ове чинове те се враћају у чин главног инспектора и распоређују на радно мјесто које одговара том чину.

Такође, чин генералног инспектора полиције стиче полицијски службеник који је распоређен на послове и задатке начелника Управе полиције, начелника Управе криминалистичке полиције, начелника Управе за организовани и тешки криминалитет, начелника Управе за борбу против тероризма и екстремизма, начелника Управе за обезбјеђење личности и објеката, команданта Специјалне антитерористичке јединице (САЈ) и начелника полицијске управе. По окончању распореда враћају се у чин главног инспектора.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Закон о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске”, бр. 57/16 и 110/16)
3)
До 2016. умјесто полицијских управа (ПУ) постојали су центри јавне безбједности (ЦЈБ).
4)
До 2019. умјесто Јединице жандармерије (ЈЖ) постојале су јединице за подршку (ЈЗП).
полиција_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/03 15:45