Корисничке алатке

Алатке сајта


градске_општине_србије

Градске општине Србије

Градске општине (ГО), образују се ради вршења одређених послова из надлежности града.

Организација

Градске општине на територији града се образују статутом града којим се уређују и послови из надлежности града које врше градске општине. Образују се ради ефикаснијег и економичнијег остваривања надлежности града и остваривања права грађана.

Органи градске општине су скупштина, председник, веће и управа. Скупштина градске општине је представнички орган који врши основне функције градске општине. Чине је одборници који се бирају на непосредним тајним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника скупштине. Председник градске општине је извршни орган градске општине. Он представља и заступа градску општину. Бира се на период од четири године, а избор врши скупштина градске општине из реда одборника. Председник градске општине има заменика којег бира скупштина градске општине на његов предлог. Веће градске општине је извршни орган градске општине. Чине га председник градске општине, његов заменик и чланови које бира скупштина градске општине. Председник градске општине је председник већа. Управа градске општине је јединствен орган градске општине.1) Врши управне послове из надлежности градске општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе рада скупштине, председника и већа. Управом градске општине руководи начелник.

Посебан статус као главни град има Београд који у свом саставу има 17 градских општина. Од укупно 28 градова само њих четири у свом саставу имају градске општине (Врање, Ниш, Пожаревац и Ужице). Град Приштина се налази под албанском (шиптарском) влашћу. Међутим, доследна подела града на градске општине постоји само у Београду и Нишу док у Врању, Пожаревцу и Ужицу нису формиране градске општине у центру већ њихове послове непосредно врше органи града.

Списак

Градске општине по градовима:

Град Београд

 1. градска општина Барајево
 2. градска општина Вождовац
 3. градска општина Врачар
 4. градска општина Гроцка
 5. градска општина Звездара
 6. градска општина Земун
 7. градска општина Лазаревац
 8. градска општина Младеновац
 9. градска општина Нови Београд
 10. градска општина Обреновац
 11. градска општина Палилула
 12. градска општина Раковица
 13. градска општина Савски венац
 14. градска општина Сопот
 15. градска општина Стари град
 16. градска општина Сурчин
 17. градска општина Чукарица

Град Ниш

 1. градска општина Пантелеј
 2. градска општина Црвени Крст
 3. градска општина Палилула
 4. градска општина Медијана
 5. градска општина Нишка Бања

Град Врање

 1. градска општина Врање2)
 2. градска општина Врањска Бања


Град Пожаревац

 1. градска општина Пожаревац3)


Град Ужице

 1. градска општина Ужице4)
 2. градска општина Севојно

Сродни чланци

1)
Могу се образовати и управе за поједине области у градским општинама са преко 50.000 становника.
2)
Градска општина Врање није формирана.
3)
Градска општина Пожаревац није формирана.
4)
Градска општина Ужице није формирана.
градске_општине_србије.txt · Последњи пут мењано: 2022/06/13 15:43