Корисничке алатке

Алатке сајта


град_београд

Град Београд

Град Београд, јединица локалне самоуправе у Србији са статусом главног града. Обухвата 17 градских општина.

Град има површину од 3.227 квадратних километара и 1.659.440 становника.

Политичко уређење

Статус града Београда је уређен Законом о главном граду.1) Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштину чини 110 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 13 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Градске општине

Подручје града Београда обухвата 17 градских општина:

 1. градска општина Барајево
 2. градска општина Вождовац
 3. градска општина Врачар
 4. градска општина Гроцка
 5. градска општина Звездара
 6. градска општина Земун
 7. градска општина Лазаревац
 8. градска општина Младеновац
 9. градска општина Нови Београд
 1. градска општина Обреновац
 2. градска општина Палилула
 3. градска општина Раковица
 4. градска општина Савски венац
 5. градска општина Сопот
 6. градска општина Стари град
 7. градска општина Сурчин
 8. градска општина Чукарица

Значајне личности

Значајне политичке и јавне личности Београда у садашњости:2)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Закон о главном граду („Службени гласник Републике Србије”, број 129/07)
2)
Списак садржи личности о којима постоји биографски чланак.
град_београд.txt · Последњи пут мењано: 2023/08/19 22:03