Корисничке алатке

Алатке сајта


управа_града_београда

Управа града Београда

Управа града Београда, посебна управна целина у Краљевини Југославији односно Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, а раније и у Краљевини Србији односно Кнежевини Србији.

Историја

Према Устројенију обштина1) (1839) у општини Београд је постојао „Београдски суд примирителни” са једним председником и три члана. По полицијској струци исти председник суда је био и управитељ вароши, а цело тело се називало Управитељство вароши београдске. Касније је варошко управитељство одвојено од општинског мировног суда.

Према Устројенију Управитељства вароши Београда2) (1860) варош Београд са својом околином је стављена под управу особеног „полицајног надлежатељства” које се називало Управитељство вароши Београда. Делило се на главно управитељство и шест одељења или квартова (варошки, дорћолски, палилулски, теразијски, савамалски и врачарски). Касније се користио назив Управа вароши Београда (око 1870) и коначно Управа града Београда (од 1890).

Послератном Уредбом о подели земље на области (1922) формирана је Београдска област, али се Управа града Београда није потчињавала њеном великом жупану већ министру унутрашњих послова. Према Закону о називу и подели Краљевине на управна подручја (1929) формирано је девет бановина. Било је прописано да „Управа града Београда, Земуна и Панчева чине посебну управну целину и стоје под непосредном управном и надзорном влашћу Министра унутрашњих послова и носи назив Управа града Београда”.

Према Септембарском уставу (1931) град Београд са Земуном и Панчевом чинили су посебно управно подручје. Ту су спадала и сва околна места која су била издвојена из бановине и улазила у састав општине београдске, земунске или панчевачке. Све време поред Управе града Београда постојала је и Општина града Београда са сопственим уређењем.

Организација

Према Уредби о устројству и делокругу Управе града Београда3) (1930) управник града Београда је био представник државне полицијске власти и представник опште управе и стојао је под непосредним надзором министра унутрашњих послова. Управник је имао свога помоћника који је био његов помоћни орган и законски заменик. При управнику су установљени Секретаријат, Техничко одељење и Одељење за социјалну политику и народно здравље. Постојао је и Финансијски одсек са благајном и економатом.

Подручје Управе града Београда у полицијском делокругу је обухватало: атар Општине града Београда, атар Општине Земуна и Општине Бежаније и атар Општине Панчева и општина Борче, Војловице и Овче.

Управник је подносио усмене извештаје краљу, а министру унутрашњих послова подносио је сваког дана писмени извештај. Управник је, поред чиновника и службеника, имао на располагању један пук и један ескадрон државне коњичке жандармерије. Постојало је пет полицијских одељења Управе града Београда: Административно одељење, Одељење опште полиције, Одељење кривичне полиције, Одељење саобраћајне полиције и Одељење техничке полиције.

Подручје Управе града Београда се делило на 14 квартова, 2 предстојништва градске полиције и 3 полицијска комесаријата. То су била подручна надлештва која су као административне јединице вршиле полицијску власт на одређеном простору. Старешине квартова, предстојници и полицијски комесари су управљали пословима по наредбама и упутствима управника. Била су предстојништва градске полиције у Земуну и Панчеву и полицијски комесаријати железничке полиције, паробродске полиције и ваздушног пристаништа.

Сродни чланци


Uprava grada Beograda

1)
Устројеније обштина од 13/25. јула 1839.
2)
Устројеније Управитељства вароши Београда од 11. јула 1860.
3)
Уредба о устројству и делокругу Управе града Београда од 14. јануара 1930.
управа_града_београда.txt · Последњи пут мењано: 2023/08/17 15:13