Корисничке алатке

Алатке сајта


град_ниш

Град Ниш

Град Ниш, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата 5 градских општина: Пантелеј, Црвени Крст, Палилулу, Медијану и Нишку Бању.

Град има површину од 596 квадратних километара и 183.164 становника.

Политичко уређење

Статус града Ниша је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 61 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Ниша обухвата укупно 70 насељених места:

 1. Банцарево
 2. Бербатово
 3. Берчинац
 4. Бреница
 5. Бубањ
 6. Веле Поље
 7. Врело
 8. Вртиште
 9. Вукманово
 10. Габровац
 11. Г. Врежина
 12. Г. Комрен
 13. Г. Матејевац
 14. Горња Студена
 15. Горње Међурово
 16. Г. Топоница
 17. Г. Трнава
 18. Д. Врежина
 19. Девети мај
 20. Д. Комрен
 21. Д. Матејевац
 22. Доња Студена
 23. Доње Власе
 24. Доње Међурово
 25. Д. Топоница
 26. Д. Трнава
 27. Јасеновик
 28. Јелашница
 29. Каменица
 30. Кнез Село
 31. Коритњак
 32. Кравље
 33. Крушце
 34. Куновица
 35. Лазарево село
 1. Лалинац
 2. Лесковик
 3. Малча
 4. Манастир
 5. Медошевац
 6. Мезграја
 7. Миљковац
 8. Мрамор
 9. Мраморски поток
 10. Никола Тесла
 11. Нишка Бања
 12. Ореовац
 13. Островица
 14. Палиграце
 15. Паљина
 16. Паси Пољана
 17. Пасјача
 18. Поповац
 19. Прва Кутина
 20. Просек
 21. Равни До
 22. Радикина Бара
 23. Раутово
 24. Рујник
 25. Сечаница
 26. Сићево
 27. Суви До
 28. Суповац
 29. Трупале
 30. Хум
 31. Церје
 32. Чамурлија
 33. Чокот
 34. Чукљеник

Сродни чланци

Спољне везе

град_ниш.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:51