Корисничке алатке

Алатке сајта


градска_општина_костолац

Градска општина Костолац

Градска општина Костолац, врши одређене послове из надлежности града Пожаревца на свом подручју. Обухвата Костолац и још 4 насељена места.

Градска општина има површину од 103 квадратна километра и 13.604 становника.

Политичко уређење

Органи градске општине Костолац су: Скупштина, председник, Веће и Управа.

Скупштина градске општине је представнички орган који врши основне функције градске општине. Скупштина има 21 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник градске општине је извршни орган градске општине. Он представља и заступа градску општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина градске општине из реда одборника. Председник градске општине има заменика којег бира Скупштина градске општине на његов предлог.

Веће градске општине је извршни орган градске општине. Чине га председник градске општине, његов заменик и 5 чланова које бира Скупштина градске општине. Председник градске општине је председник Већа.

Управа градске општине је јединствен орган градске општине. Врши управне послове из надлежности градске општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине, председника и Већа. Управом градске општине руководи начелник.

Насељена места

Подручје градске општине Костолац обухвата укупно 5 насељених места:

  1. Кленовник
  2. Костолац
  3. Острово
  4. Петка
  5. Село Костолац

Сродни чланци

Спољне везе

градска_општина_костолац.txt · Последњи пут мењано: 2022/06/11 14:06