Корисничке алатке

Алатке сајта


град_пожаревац

Град Пожаревац

Град Пожаревац (раније општина Пожаревац), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата 2 градске општине: Пожаревац и Костолац.1)

Град има површину од 482 квадратна километра и 75.334 становника.

Политичко уређење

Статус града Пожаревца је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције градске власти. Скупштина има 68 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Врши управне послове у оквиру права и дужности града и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Пожаревца обухвата укупно 27 насељених места:

 1. Баре
 2. Батовац
 3. Берање
 4. Брадарац
 5. Братинац
 6. Брежане
 7. Бубушинац
 8. Драговац
 9. Дрмно
 10. Дубравица
 11. Живица
 12. Касидол
 13. Кленовник
 14. Кличевац
 1. Костолац
 2. Лучица Поповац
 3. Маљуревац
 4. Набрђе
 5. Острово
 6. Петка
 7. Пожаревац
 8. Пољана
 9. Пругово
 10. Речица
 11. Село Костолац
 12. Трњане
 13. Ћириковац

Значајне личности

Значајне политичке и јавне личности Пожаревца у садашњости:2)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Градска општина Пожаревац није формирана.
2)
Списак садржи личности о којима постоји биографски чланак.
град_пожаревац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:52