Корисничке алатке

Алатке сајта


град_врање

Град Врање

Град Врање (раније општина Врање), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата 2 градске општине: Врање и Врањску Бању.1)

Град има површину од 860 квадратних километара и 83.524 становника.

Политичко уређење

Статус града Врања је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 65 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Врања обухвата укупно 105 насељених места:

 1. Александровац
 2. Бабина Пољана
 3. Барбарушинце
 4. Барелић
 5. Бели Брег
 6. Бојин Дел
 7. Бресница
 8. Бујковац
 9. Буљесовце
 10. Буштрање
 11. Вишевце
 12. Власе
 13. Врањска Бања
 14. Вртогош
 15. Големо Село
 16. Горња Отуља
 17. Горње Жапско
 18. Горње Пунушевце
 19. Горње Требешиње
 20. Горњи Нерадовац
 21. Градња
 22. Гумериште
 23. Давидовац
 24. Добрејанце
 25. Драгобужде
 26. Доња Отуља
 27. Доње Жапско
 28. Доње Пунушевце
 29. Доње Требешиње
 30. Доњи Нерадовац
 31. Дреновац
 32. Дубница
 33. Дуга Лука
 34. Дулан
 35. Дупељево
 36. Златокоп
 37. Изумно
 38. Катун
 39. Клашнице
 40. Клисурица
 41. Копањане
 42. Корбевац
 43. Корбул
 44. Коћура
 45. Крива Феја
 46. Крушева Глава
 47. Кумарево
 48. Купининце
 49. Лалинце
 50. Лева Река
 51. Лепчинце
 52. Липовац
 1. Луково
 2. Марганце
 3. Мечковац
 4. Мијаковце
 5. Мијовце
 6. Миланово
 7. Миливојце
 8. Моштаница
 9. Наставце
 10. Несврта
 11. Нова Брезовица
 12. Обличка Сена
 13. Оштра Глава
 14. Павловац
 15. Паневље
 16. Пљачковица
 17. Првонек
 18. Превалац
 19. Преображење
 20. Ранутовац
 21. Ратаје
 22. Рибинце
 23. Ристовац
 24. Рождаце
 25. Русце
 26. Себеврањe
 27. Секирје
 28. Сливница
 29. Смиљевић
 30. Содерце
 31. Средњи Дел
 32. Станце
 33. Стара Брезовица
 34. Стари Глог
 35. Стрешак
 36. Стропско
 37. Струганица
 38. Студена
 39. Суви Дол
 40. Сурдул
 41. Тесовиште
 42. Тибужде
 43. Топлац
 44. Трстена
 45. Тумба
 46. Ћуковац
 47. Ћурковица
 48. Урманица
 49. Ушевце
 50. Црни Врх
 51. Црни Луг
 52. Честелин

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Градска општина Врање није формирана.
град_врање.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/17 15:11